SCOH Invalpool

onderwijs en peuteropvang

Nieuws

​Cadeautjes van Vreedzame School

10-10-2017
Een ruzietje hier of daar. Een meningsverschil op het schoolplein. Een conflict tussen twee kinderen. Het hoort allemaal bij ouder worden. Aan school de schone taak om kinderen te helpen om zo’n conflict goed op te lossen. Op scholen waar dat lukt, heerst een fijne werksfeer en voelen kinderen zich senang. De methode ‘Vreedzame school’ helpt daarbij. Drie scholen van SCOH doen mee: de Van den Boschschool, De Springplank en de Meester Schabergschool.
 
De Meester Schabergschool doet als zo’n tien jaar mee met het onderwijsproject. Suzanne van Loon is kleuterjuf en gedragsspecialist en houdt zich bezig met de Vreedzame school. ,,Kinderen zijn aan de hand van de lessen bezig met een positief klimaat op school. Ze leren dat ze zo’n positief klimaat samen kunnen maken.’’ Suzanne merkt dat de lessen niet alleen positief uitwerken voor de sfeer in de klas. ,,Je merkt het schoolbreed. Zelfs als team zijn we er mee bezig; je wilt en moet toch het goede voorbeeld geven.’’ Ook ouders worden betrokken. Er is een speciale thembrief uitgedeeld en ouders mogen een Vreedzame School-les bijwonen.
 
Ruziemaken hoort erbij voor kinderen, dat beseft Suzanne zich terdege. ,,Met deze methode leren kinderen hoe ze met ruzie om moeten gaan. Dat begint al bij de kleuters. Daar leren ze ‘stop hou op’, te zeggen, en vervolgens leren ze hoe ze op een kind moeten reageren dat dit gezegd heeft. Bij de lagere klassen werken we met handpoppen en dat vinden de kinderen echt ontzettend leuk. Ze gaan er helemaal in op.’’
 
In de hogere klassen kunnen kinderen solliciteren naar de functie van ‘mediator’. Ze krijgen een cursus en leren zo hoe ze conflicten op kunnen lossen voor (en met) andere kinderen. Ze houden een map bij en tijdens de buitenspeelmomenten kunnen ze helpen als kinderen ruzie hebben. Prachtig om te zien.’’
 
Dat merkt ook Rebecca Verduin van Springplank, een school voor speciaal basisonderwijs. ,,Wij werken nu drie jaar met de methode. Omdat er weinig methodes beschikbaar zijn voor speciaal onderwijs, zijn we gewend methodes aan te passen aan onze kinderen. Bij de Vreedzame School waren we wel een beetje huiverig; konden onze kinderen het wel aan om mediator te zijn? Je vraagt nogal wat van kinderen. Ze moeten hun eigen emoties even uitschakelen en zich verplaatsen in iemand anders. Dat is zelfs voor sommige volwassenen veel gevraagd, voor onze leerlingen is dit extra moeilijk.’’
De aanvankelijke scepsis is na de ervaringen van afgelopen schooljaren omgeslagen in enthousiasme. ,,Het blijkt dat onze kinderen het wél kunnen. Sterker nog; ze groeien er van. Wij als leerkrachten geven een kind een bepaalde verantwoordelijkheid en we vertrouwen erop dat ze het kunnen. Dat vinden ze fantastisch. Zelfs dat hele kleine muisje, durft nu op het schoolplein leerlingen aan te spreken op hun gedrag. Dat ze door de klas gekozen zijn, geeft ook veel zelfvertrouwen. Je ziet echt dat er minder ruzie is en dat kinderen elkaar om hulp vragen. Echt geweldig.’’
 
Groep 8-leerkracht Ruby-Ann Timme van de Ds. D. A. Van den Boschschool is net zo enthousiast over de methode. ,,Wij zijn er vijf jaar geleden mee begonnen. Ons sprak vooral de leerlingmediatoren aan en het hele burgerschapsverhaal. Kinderen leren dat ze mede-verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de klas en dus de sfeer op school. In de bovenbouw trekken we dat door naar Nederland en staatsinrichting. We hebben het over verkiezingen. In Nederland merk je dat mensen steeds individueler bezig zijn, mensen voelen steeds minder binding met de maatschappij. Deze methode wil dat juist doorbreken om kinderen verantwoordelijk te maken.’’
Ze benoemt wel dat de methode vrij veel tijd in beslag neemt. ,,Het risico is dat de leerkracht de Vreedzame School-lessen even opzij legt in drukke periodes. Dan krijgt ander curriculum voorrang. We willen nu ook aan de slag met een leerlingenraad en vergadermethodes. Ook dat kost tijd.’’ En dus heeft de school besloten wel alvast voorzichtig te beginnen met klassenvertegenwoordigers en een leerlingenraad, maar niet te hard van stapel te lopen. ,,We starten in de bovenste drie klassen, halverwege het jaar rollen we het uit naar groep 4 en 5.’’
 
Op de Van den Boschschool wordt de Vreedzame School gebruikt in alle leerjaren. Zelfs voor de peuters is nu een methode beschikbaar. ,,De methode zit gewoon heel goed in elkaar, daarom zijn we zo enthousiast met z’n allen. Het is prachtig om te zien dat het in de praktijk werkt, dat kinderen conflicten sneller zelf op kunnen lossen. De vaardigheden die kinderen opdoen- conflicten oplossen, vergaderen - daar kunnen ze echt iets mee. Het zijn de cadeautjes van de methode en kinderen hebben er hun hele leven iets aan.’’ 

Delen
Terug naar overzicht