SCOH Invalpool

onderwijs en peuteropvang

Nieuws

Ouders praten mee over de toekomst van het onderwijs

25-01-2018
Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Daarover is het bestuur van SCOH nu in gesprek met collega’s, schooldirecteuren en medewerkers. Ook ouders worden van harte uitgenodigd mee te praten over de plannen van het onderwijs van SCOH. Dit kan op 6 februari van 19:30 – 21:30 uur op de Zaanstraat 25 (locatie: O3). De aanmelding voor deze avond verloopt via info@scoh.nl onder vermelding van ‘strategische agenda SCOH’.
 
‘We doen het samen’ is de slogan van de strategische agenda 2015-2018. Speerpunten uit deze agenda zijn bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen voor kinderen van 2 – 12 jaar, de school als brede buurtschool, professionalisering van medewerkers en inspirerend samenwerken met ouders. In de strategische agenda 2015 -2018 zijn deze speerpunten verder uitgewerkt, de speerpunten zijn een leidraad voor scholen en bestuurders.
 
Omdat de strategische agenda 2015-2018 aan het eind van dit schooljaar afloopt, is het tijd voor een nieuwe agenda 2018 -2022. Daarom wordt op dit moment binnen de SCOH gesproken over de vragen: Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs bestendig blijft voor de toekomst? Wat houdt toekomstgericht onderwijs in? Wat betekent dit voor de manier waarop op SCOH scholen het onderwijs wordt ingericht? Deze vragen worden besproken met allerlei betrokkenen uit de organisatie zoals leraren, directeuren, de Raad van Toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en leerlingen. Net als bij de totstandkoming van de vorige strategische agenda het geval was, spreken we deze keer ook met ouders over de ontwikkelingen. De input van ouders is van belang omdat we uiteindelijk het beste onderwijs willen bieden aan hun kinderen.
 
De Strategische agenda zal aan het eind van het schooljaar worden afgerond, zodat de scholen in het schooljaar 2018 – 2019 van start kunnen gaan met deze nieuwe agenda om zo verder te bouwen aan toekomstbestendig onderwijs.

Delen
Terug naar overzicht