nieuws

 SCOH kerstkaart 2018
18-12-2018
 SCOH houdt kwaliteit in beeld
13-12-2018
Leerlingen van SCOH verdienen het beste onderwijs en daarom is kwaliteitszorg een belangrijk aandachtspunt voor SCOH. Zowel op school- als op bestuursniveau staat kwaliteit hoog in het vaandel. Vlak voor de zomer is een nieuw kwaliteitsbeleid vastgesteld. Het hart van het kwaliteitsbeleid wordt gevormd door 8 standaarden. Deze standaarden zijn de komende vier jaar de leidraad voor de kwaliteit van ons onderwijs. 

Lees meer