SCOH Invalpool

onderwijs en peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen van SCOH

De Klimmertjes

Copernicusstraat 159
2561 VT Den Haag

t 070-3649121
e cbaboelal@elout.scoh.nl
w http://www.eloutdenhaag.nl/

Het Groene Kikkertje

Witte de Withstraat 83-85
2518 CR Den Haag

t 070-4129598
e psz@cbsdespiegel.nl
w www.cbsdespiegel.nl/Peuter%20speel%20zaal.aspx/

Het Peenbuikertje

Cantateplein 27
2553 VD Den Haag

t 070-3979206
e info@peenbuikertje.nl
w www.peenbuikertje.nl/

ONSchooltje

Weissenruchstraat 119
2596 GD Den Haag

t 070-3280647
e j.kort@oranjenassauschool.net
w www.onsdh.nl/onschooltje/

Pippeloentje

Pieter Langendijkstraat 83
2533 TG Den Haag

t 070-3881079
e psz-pippeloentje@oosterlee.scoh.nl
w www.psz-pippeloentje.nl