SCOH Invalpool

onderwijs en peuteropvang

Beleid

SCOH Peuterspeelzalen biedt verantwoord peuterspeelzaalwerk aan dat bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen. Om de kwaliteit van de opvang te handhaven werken wij volgens de Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen 2013 van de gemeente Den Haag en beschikken wij over een pedagogisch beleidsplan dat de visie op de ontwikkeling van kinderen en de omgang met kinderen beschrijft.

Het voorgaande pedagogisch beleidsplan is vastgesteld op 20 november 2013. Voor u ligt het vernieuwde pedagogisch beleidsplan gebaseerd op de meest actuele inzichten, opvattingen en verordening.

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de algemene werkwijze van de peuterspeelzaalleidsters. Het is ontstaan in samenspraak met de peuterleidsters en draagt de goedkeuring van het bestuur. Hieronder kunt u het beleidsplan downloaden: