SCOH Invalpool

onderwijs en peuteropvang

Klachtenregeling

Wij willen u optimale kwaliteit bieden. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Voor klachten van ouders en oudercommissies is een klachtenregeling van toepassing. Onze stichting is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, te bereiken via de website: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ en http://www.degeschillencommissie.nl

Route bij klachten

Neem contact op met degene waar uw klacht mee te maken heeft. Wees eerlijk over uw ontevredenheid. Vaak biedt een goed gesprek al een oplossing!

Leidt deze stap niet tot een bevredigende oplossing, richt u dan tot de eerstvolgende verantwoordelijke. De coördinator van de peuterspeelzaal, directeur van de basisschool en/of sectordirecteur Peuterspeelzalen op het stafbureau. Leg de klacht voor en vraag hem of haar een besluit te nemen. In laatste instantie kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur.

Bent u niet tevreden met de beslissing van het College van Bestuur, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Welk soort klachten?

U kunt een klacht indienen als u of uw kind nadeel ondervindt door de werkwijze van de peuterspeelzaal of door het gedrag van de medewerkers. De klacht kan gaan over het handelen of juist over het nalaten van handelen. Het gaat altijd om persoonlijk nadeel voor u of uw kind.

Contact

http://www.degeschillencommissie.nl
https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/

Documenten