SCOH Invalpool

onderwijs en peuteropvang

Ondernemingsraad Peuterspeelzalen

De ondernemingsraad is een werknemersorgaan die bestaat uit leden die gekozen zijn door werknemers van Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen. Het recht van de ondernemingsraad is vastgelegd in de wet op de Ondernemingsraad.

Taken zijn:
- Opkomen voor de belangen van alle werknemers en het belang van de onderneming
- Invulling geven aan de wet op de Ondernemingsraad
- Controleren op naleving van de Wet, CAO en bedrijfsregels
- Afspraken maken over secundaire arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden
- Toetsen en controleren van het financiële beleid
- Afspraken maken

Samenstelling OR

Voorzitter: Mw. R. Straatman
Secretaris: Mw. M. Brand-Raats
Leden: Dhr. W. van der Post
Mw. B. Hartendorp
Mw. L. Koetsier


 

Contact

Secretariaat OR
p/a Stevinstraat 65e
2587 EB Den Haag