SCOH Invalpool

onderwijs en peuteropvang

Naar de peuterspeelzaal of voorschool

Onze peuterspeelzalen zijn leuk, veelzijdig en uitdagend. Hier kan uw kind naar hartenlust spelen. De ontwikkeling wordt breed gestimuleerd. Al spelend leert uw kind vaardigheden die straks nodig zijn op de basisschool. Samen spelen, samen delen, voor zichzelf opkomen, luisteren, iets vertellen, zingen en knutselen – het komt allemaal aan bod.
 
Uw kind kan vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar naar de peuterspeelzaal. Een groep op een peuterspeelzaal telt maximaal 16 kinderen. Een ochtend op de peuterspeelzaal duurt meestal drie uur en een middag twee uur. De tijden sluiten veelal aan bij de basisschool waarmee samengewerkt wordt.

Voorschool

SCOH heeft 22 peuterspeelzalen. Zestien daarvan zijn een Voorschool. Hier werken we met programma's voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze programma's stimuleren de ontwikkeling van uw kind door extra taalaanbod en taalondersteuning. We werken met de methodes 'Piramide' en 'Puk en Ko'. Deze programma's worden ook in de eerste groepen van de basisschool gebruikt.
 
De voorschool en basisschool werken niet alleen met hetzelfde programma. Ze stemmen ook hun pedagogische aanpak op elkaar af. De Intern Begeleider van de basisschool draagt zorg voor de optimale ontwikkeling van uw kind. Als uw kind naar de basisschool gaat, draagt de peuterspeelzaal de gegevens van uw kind over. Maakt u de keuze voor de Voorschoolpeuterspeelzaal, dan wordt uw kind vier dagdelen per week verwacht.