Bestuur

Het College van Bestuur van SCOH wordt gevormd door Drs. G.J. van Drielen. Hij wordt in zijn taken ondersteund door vier sectordirecteuren en een bestuursecretaris:
 
  • De heer G. Brasjen MSc (sectordirecteur onderwijs, plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur)
  • Mevrouw Mr. R.A. Kolvoort (sectordirecteur personeel en organisatie)
  • De heer Drs. B.A. Tukker (sectordirecteur financiën/controller)
  • Mevrouw Drs. C. Bulte (sectordirecteur peuterscholen en voorschool)
  • Mevrouw Drs. M. van Brakel (bestuurssecretaris)

Het bestuur, de sectordirecteuren en de bestuurssecretaris geven leiding aan het stafbureau. Daarnaast hebben we een servicebureau op dezelfde locatie. Hier wordt de financiële administratie van het bestuur en van de afzonderlijke scholen en peuterspeelzalen verzorgd. Hoofd van het servicebureau is Peter-Martijn Hellemons.