Partner in de buurt

Partner in de buurt

Kinderen leren de hele dag door. Op school, waar zij heel doelgericht met leren en ontwikkelen bezig zijn. Maar ook thuis, op de sportclub, bij een vriendje of als zij buiten aan het spelen zijn. Zij komen in contact met verschillende organisaties en mensen, die allemaal graag willen helpen om de kinderen verder te brengen. Bij SCOH geloven we dat het belangrijk is dat al deze partijen samenwerken. Dat ze elkaar kennen en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Op die manier zijn de school en haar omgeving voor kinderen een plek waar zij zich veilig en gelukkig voelen, en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze scholen en peuterspeelzalen nemen daarom graag het initiatief tot een gesprek met partners in de wijk.