Vacatures

Terug naar overzicht

(startende) directeur Meester Schabergschool

(startende) directeur Meester Schabergschool


Wij komen graag in contact met enthousiaste en inspirerende kandidaten voor de functie van directeur van de Meester Schabergschool.


Over de Meester Schabergschool
De Meester Schabergschool is een gezellige, groene basisschool in de wijk Kortenbos.
De leerlingpopulatie van zo’n 150 leerlingen is divers en komen vrijwel allemaal uit de wijk. Ons team bestaat uit 19 personeelsleden (12 fte).

In de school is een positief klimaat met betrokken ouders, leerlingen die graag naar school komen en een enthousiast team dat goed samenwerkt.  
 
Binnen onze school is ook een peuterschool gevestigd wat betekent dat we werken aan een doorgaande lijn van 2-12 jaar. De directeur is dan ook integraal verantwoordelijk voor de basisschool 2-12.

Kinderen krijgen “meesterlijk” les op de Meester Schabergschool: ons team werkt met de nieuwste methodes en volgt de onderwijsontwikkelingen op de voet.
Samen met het team werken we aan het nieuwe schoolplan 2019-2023.

Onze speerpunten zijn:
- ontwikkelingsgericht: samen met het team werken aan onderwijsontwikkeling. Huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs op de school zijn: de leerling is (mede) eigenaar van zijn/haar leerpoces, techniek in het onderwijs, mediawijsheid en computers beter inzetten in het leerproces;
- pedagogiek vanuit de vreedzame school en het verbreden van deze visie naar ouders en de omgeving van de school. Wij besteden aandacht aan hoe je met elkaar omgaat, je voor elkaar zorgt en samenwerkt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot verantwoordelijke mensen die ook zorgen voor de wereld om zich heen. Dit betekent dat wij aandacht besteden aan natuur, milieu en cultuur
- werken in een professionele leergemeenschap
- werken vanuit de visie spelend leren in de onderbouw
- ouderbetrokkenheid 3.0

De functie:
De huidige directeur van de Meester Schabergschool gaat geleidelijk met vervroegd pensioen. In schooljaar 2019-2020 zal zij nog 2 dagen als directeur aan de school verbonden zijn en geef je samen met haar leiding aan de basisschool.
Je draagt samen met de directeur zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
Je vervangt de directeur bij haar afwezigheid. Vanwege het duo-directeurschap in schooljaar 2019-2020, kan de huidige directeur je in dit schooljaar inwerken in de ins en outs van de school en in de functie van directeur.
In het schooljaar 2019-2020 is de aanstelling 3 dagen per week. Per 1 augustus 2020 vervul je de functie van directeur volledig zelfstandig en wordt de functie structureeel uitgebreid naar 4 dagen per week. De aanstelling kan eventueel worden uitgebreid met lesgevende taken.

Vanwege de duoconstructie is de functie bij uitstek geschikt voor kandidaten die starten in de functie van directeur.
De functie wordt gewaardeerd met schaal DB (CAO PO).

Wat verwachten wij van je?
 • Je past binnen de identiteit van de SCOH en werkt vanuit de kernwaarden ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.
 • Je hebt in elk geval de schoolleidersopleiding basisbekwaam afgerond en bij voorkeur ook de schoolleidersopleiding vakbekwaam.
 • Je bent bereid om je te certificeren voor de vaardigheidsmeter PO.
 • Je bent bevoegd om onderwijs te geven in het primair onderwijs en je hebt aantoonbare onderwijskundige ervaring.
 • Je bent op de hoogte van recente onderwijskundige vernieuwingen en kunt deze vertalen naar de behoeften van de school.
 • Je hebt een visie op en kennis van toekomstgericht onderwijs.
 • Je bent in staat om samen met het team toekomstgericht onderwijs vorm te geven.
 • Je bent coachend en motiverend. Je geeft richting en sturing aan het team en individu om gestelde doelen te bereiken.
 • In situaties van vernieuwing of verandering en in het aansturen van de dagelijkse gang van zaken treed je doortastend op. Je schat situaties goed in en durft met kracht beslissingen te nemen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden die zich kenmerken door helderheid, oprechtheid en openheid.
 • Je benadering van kinderen, ouders en team is vriendelijk en consequent.
 • Je bent aantoonbaar sterk in organiseren, samenwerken, bewaken en aanspreken.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een (midden)managementfunctie in het primair onderwijs.
Over SCOH    
De Meester Schabergschool is onderdeel van SCOH met 32 basisscholen, 4 scholen voor speciaal (basis) onderwijs en één school voor praktijkonderwijs. SCOH is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Onder het bestuur vallen ook een stafbureau en een servicebureau. Zij ondersteunen het bestuur, de scholen en peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renske Kolvoort, sectordirecteur P&O via 070-3118787 of met Joke Siebeler, schooldirecteur, via 070-3644622

Solliciteren
Je motivatie met c.v. en eventuele referenties ontvangen we graag vóór 26 april 2019 via solliciteren@scoh.nl
Sollicitatiegesprekken staan gepland op 15 en 22 mei 2019.