Vacatures

Terug naar overzicht

Leerkracht midden en bovenbouw O.G. Heldringschool

Het bestuur van de Stichting Chr. Onderwijs Haaglanden (SCOH)
 
zoekt voor het komende schooljaar
Groepsleerkrachten voor de midden-en bovenbouw (liefst 3 x 1 FTE)

De O.G. Heldringschool:

• is een protestants-christelijke basisschool;
• is gelegen in de Vogelwijk, een rustige wijk midden in het groen, direct achter de duinen en het strand;
• telt 430 leerlingen die verdeeld zijn over 17 groepen;
• werkt met moderne methoden;
• heeft een open en prettige werksfeer;
• heeft een goede zorgstructuur en een goed functionerend leerlingvolgsysteem;
• werkt met het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het zelfstandig werken.

Wij zijn op zoek naar een collega die:

• bewust kiest voor christelijk onderwijs;
• naast de cognitieve ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen belangrijk vindt;
• affiniteit heeft met alle leeftijden van kinderen van de basisschool;
• zich actief wil inzetten voor de school;
• een goede relatie kan onderhouden met kinderen, ouders en collega’s;
• beschikt over de vereiste bevoegdheden.

Wij bieden onze nieuwe collega:

• een fijne werkplek met ondersteuning bij de uitvoering van uw functie;
• enthousiaste collega’s;
• goed gemotiveerde kinderen.

Verder:

• kunt u onze website bezoeken: www.ogheldringschool.nl
• bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school.