Basisschool 2-12 en kindcentra

SCOH telt 32 basisscholen, 21 daarvan hebben een inpandige peuterschool. Peuterschool en basisschool vormen samen één geheel. Onze scholen worden daarom ook wel ‘basisschool 2-12’ genoemd, waarbij de cijfers voor de leeftijden van de kinderen staan. Kort gezegd kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar al naar school.

De peuterschool en basisschool werken hecht samen. Ze delen niet alleen het gebouw, maar worden geleid door één schooldirecteur en er is een doorgaande leerlijn. Zo zorgen we ervoor dat de overgang van peuteropvang naar primair onderwijs geleidelijk verloopt zodat kinderen zich vloeiend en evenwichtig kunnen ontwikkelen.

Vanzelfsprekend wordt het geboden onderwijs aangepast aan het ontwikkelingsniveau van een kind. Peuters beginnen vooral door spelend te leren en de wereld om zich heen te ontdekken. Peuters mogen bij SCOH nog even lekker kind zijn. In onze kleutergroepen wordt spelend leren afgewisseld met het aanbieden van bijvoorbeeld cijfers, letters, kleuren en vormen. Zo prikkelen we de intrinsieke wil van jonge kinderen om te leren en zich verder te ontwikkelen. Gedurende de jaren op de basisschool wordt het onderwijs afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van een leerling.
We focussen in ons onderwijs niet alleen op het opdoen van kennis, maar ook op het oefenen van vaardigheden zoals samenwerken en onderzoeken. De combinatie van kennis en vaardigheden geeft onze leerlingen de beste kansen voor de toekomst.

Kindcentra

Naast basisschool 2-12 zijn sommige SCOH-scholen een kindcentrum. Op deze scholen wordt onderwijs en opvang aangeboden aan kinderen van 0-13 jaar. De basisschool vormt één geheel met kinderopvang, peuteropvang en andere partners in de wijk. Ook bij een kindcentrum gaat de samenwerking verder dan samen een gebouw gebruiken. De deelnemende organisaties hebben gezamenlijk een missie en een visie en dragen die ook zo uit. Opvang en onderwijs hebben een doorlopende leerlijn zodat de ontwikkeling van een kind zo min mogelijk haperingen ondervindt. Als schoolbestuur geloven wij in de kracht van samen. Het is in het belang van het kind dat wij samen met onze partners werken aan zijn of haar ontwikkeling.

Onze kindcentra zijn: In de toekomst zullen ook andere SCOH-scholen omgevormd worden tot kindcentrum. Zo werken wij continu aan toekomstbestendig onderwijs.