nieuws

Actuele informatie m.b.t. corona

01-04-2020
Op 15 maart maakte het kabinet bekend dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. Op 31 maart is bekend gemaakt dat de sluiting verlengd zal worden tot en met 28 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Wat betekent dit?
We begrijpen dat de impact van dit besluit groot is. Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast. Graag geven we u duidelijkheid wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit:
  • Leerlingen en kinderen komen niet naar school/kinderdagverblijf;
  • Alle kinderen blijven thuis, tenzij één van de ouders of verzorgers werkzaam is in vitale beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. In principe worden zij opgevangen waar zij normaal ook worden opgevangen;
  • De eerste dagen zullen de scholen, zoveel als mogelijk, gebruiken om afstandsonderwijs in te richten, zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen in de periode dat de scholen gesloten zijn;
Afstandsonderwijs
Op schoolniveau wordt bepaald hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld. We doen ons best om het afstandsonderwijs zo goed en zo snel mogelijk vorm te geven. U krijgt via uw schoolleiding nadere informatie hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld. Deze informatie wordt verspreid via de voor u bekende kanalen van de school.

Opvang van leerlingen
De maatschappelijk vitale sectoren zijn breder dan alleen zorg- en hulpdiensten. Ook bijvoorbeeld energie, waterbedrijven en voedselvoorziening horen hierbij. Op de website van Rijksoverheid vindt u een overzicht van de cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19 uitbraak.

In geval u gebruikt maakt van de opvangvoorziening, maar een ziek gezinslid ziek is, geldt het volgende:
De richtlijn van het kabinet is als volgt (bron NOS): 

'Als iemand koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuisblijven. Uitgezonderd zijn mensen met een 'cruciaal' beroep.' 

In het geval van een ziek gezinslid is het dus altijd van belang om te weten of dit iemand met koorts betreft: 

Heeft het zieke gezinslid koorts? 
  • Ja: In dit geval blijven alle kinderen thuis. Ook de kinderen van ouders met een cruciaal beroep.  
  • Nee: In dat geval kunnen de kinderen naar de opvang op de (peuter)school. 
Heeft het zieke gezinslid geen koorts? Dan gelden de volgende uitgangspunten: 
  • Als de kinderen geheel klachtenvrij zijn mogen zij wel worden opgevangen op de (peuter)school 
  • Als de kinderen klachten hebben (verkouden met of zonder verhoging) dan mogen zij niet worden opgangen op de (peuter)school 
Dit betekent dus dat de opvang van meerdere kinderen in een gezin kan verschillen. 

Actuele informatie
Via de website/communicatie apps van de scholen houden wij alle betrokkenen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Tot slot
We weten niet hoe de situatie er de komende periode uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

Delen
Terug naar overzicht