nieuws

Afstandsonderwijs op de Gerth van Wijkschool: een teamprestatie

16-04-2020
Het is half 9 ‘s ochtends. Normaal gesproken het tijdstip dat de schoolbel luidt op de Gerth van Wijkschool. De afgelopen weken het tijdstip waarop het Goedemorgen-bericht van de leerkrachten aan alle leerlingen en ouders online staat. Persoonlijk contact en aandacht voor de kinderen heeft een hoge prioriteit op de Gerth van Wijkschool. 

Hoi, hoe gaat het?
Directrice Mirjam Grool vertelt hoe zij hier invulling aan geven: ‘’We hebben met elkaar afgesproken dat leerkrachten minimaal één keer per week persoonlijk contact zoeken met de leerlingen en hun ouders. Dat kan via Teams, Skype of telefonisch zijn. In dit 1-op-1 contact bespreken we hoe het thuis gaat. Lukt het om de oefeningen te maken en hoe voelen de kinderen zich? Gezinnen waar de situatie zorgelijker is spreken en zien we vaker. Behalve de leerkracht is daar ook de IB’er, de gezinscoach of ben ik als directrice betrokken. We zorgen dat we samen optrekken. Dat deden we in de normale situatie ook al, maar nu alles digitaal gaat is het nog belangrijker om samen goed af te stemmen wie wanneer en waarover contact heeft met deze kinderen en ouders.’’

Leren met challenges
Naast het individuele contact bedenken de leerkrachten van de Gerth van Wijkschool allerlei creatieve manieren om ook lesinstructies en (sociale) activiteiten digitaal te organiseren. ‘’Eén van de dingen waar we super leuke reacties op krijgen zijn de challenges. Onze IB’er Mark daagt de leerlingen in een filmpje uit met een uitdaging. Bijvoorbeeld vorige week: hoe beeld je 1,5 meter uit? Mark start de challenge met een filmpje. Hierin kondigt hij aan wat de challenge is, laat zijn uitvoering zien en vraagt vervolgens alle kinderen om op een originele manier ook 1,5 meter uit te beelden en hier een foto of een filmpje van te maken. Mark verzamelt dit en maakt er vervolgens een compilatie van die hij weer deelt met alle kinderen. Iedereen doet erg enthousiast mee en kinderen vinden het ook leuk om hun klasgenootjes op deze manier te zien.’’ 

‘’Naast het contact met de leerkracht is ook het onderlinge contact tussen de kinderen belangrijk. Dat laten we ook terug komen bij verjaardagen. Als een leerling jarig is krijgt hij of zij natuurlijk een persoonlijk berichtje van de leraar, maar daarnaast wordt in het dagbericht aan alle andere kinderen ook nadrukkelijk genoemd dat er een klasgenootje jarig is. Zo kunnen de kinderen elkaar feliciteren en zich zoveel mogelijk jarig voelen.’’ Andere leuke dingen die op de Gerth van Wijkschool digitaal gaan: juffen en meesters die voorlezen uit boeken, virtuele gymoefeningen om thuis fit te blijven en een hartverwarmende videoboodschap van alle leerkrachten aan de kinderen. 

Teamwork
Binnen de school zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over het afstandsonderwijs en is er daarnaast volop ruimte voor eigen invulling per klas. Mirjam: ‘’Je ziet dat er heel veel wordt samengewerkt tussen de leerkrachten. Onze deuren stonden altijd al open voor elkaar, maar in deze tijd zoeken we elkaar nog extra vaak op. Doordat wij dubbele groepen hebben kunnen leraren goed met elkaar sparren en het werk verdelen. Zo zie je bijvoorbeeld dat de leerkracht van groep 6a een instructiefilmpje maakt over taal en die van groep 6b over rekenen. Ondanks dat we van elkaar op afstand zijn, voel ik dat we dit echt als team doen.’’

Aandacht voor elkaar
Digitaal biedt heel veel kansen, maar er zijn natuurlijk ook aandachtspunten en zorgen. ‘’Wij hebben gelukkig alle kinderen in beeld en met iedereen contact kunnen krijgen, maar je ziet wel dat de verschillen tussen leerlingen groter worden. Niet iedereen heeft thuis de omstandigheden om goed aan school te werken. Wij kijken daarom steeds bewust naar welke lessen wel en niet geschikt zijn voor thuisonderwijs en hoe we iedereen zo goed mogelijk mee kunnen krijgen. Onze focus ligt op zo goed mogelijk in contact blijven met de kinderen en hun ouders. Dat is voor ons dé voorwaarde om zo goed als dat in deze situatie kan de kinderen te laten leren en verder ontwikkelen.’’ 

Delen
Terug naar overzicht