nieuws

Arbeidsvaardigheden kun je trainen

17-01-2019
Stagelopen is meer dan je werk doen. Je leert er ook omgaan met collega’s, op tijd komen of een goed werkritme aanhouden. Al die arbeidsvaardigheden zijn voor de leerlingen van de Koetsveldschool niet zo vanzelfsprekend en daarom krijgt iedereen van de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs hier training in. Onlangs kreeg de school een nieuw lokaal om de trainingen in te kunnen geven.
 

Susanna Raaphorst geeft de trainingen. ,,We willen graag dat onze leerlingen stage lopen en het zou zo jammer zijn als een stage misloopt omdat een leerling bepaalde vaardigheden niet heeft. Die vaardigheden trainen we dus vooraf.’’

Ooghandcoördinatie
Per leerling wordt gekeken welke vaardigheden nog getraind kunnen worden. Denk aan een goede ooghandcoördinatie of met twee handen twee verschillende dingen kunnen doen. ,,Neem als voorbeeld vakkenvullen, dat gaat sneller als je met twee handen kunt werken. Of in groenonderhoud werken, op straat afval prikken. Daarvoor moet je in de ene hand een zak houden en in de andere een prikker. Niet al onze leerlingen kunnen dat en daar hebben we dan trainingen voor zodat ze dit leren.’’

Sociale vaardigheden
Ook sociale vaardigheden worden getraind. ,,Wat vertel je wel in de koffiepauze aan je collega’s en wat niet? Hoe stel je je voor aan collega’s, hoe houd je een sollicitatiegesprek? We trainen alles, ook zodat de leerlingen met zelfvertrouwen hun stage ingaan’’, legt Susanna uit.
,,Onze leerlingen stromen uiteindelijk uit naar beschut werk, dagbesteding of bijvoorbeeld de Haeghe Groep. Deze werkgevers weten welke mensen ze in huis halen en verwachten niet per sé dat het werk snel gedaan wordt. Ze verwachten wel dat je goed ligt in het team en dat je een leuke collega bent.’’
Het nieuwe lokaal is ingericht als een echte werkplek. ,,Ik ben in dat lokaal ook niet juf Susanna, ik ben hun chef. En de leerlingen zijn collega’s van elkaar. We bootsen als het ware een werkomgeving na.’’

Delen
Terug naar overzicht