nieuws

Benoeming Lid College van Bestuur

13-07-2020
Na beraad met interne partijen is de Raad van Toezicht van SCOH in 2019 tot het besluit gekomen dat een tweehoofdig bestuur meer passend is bij de huidige omvang van de organisatie en de uitdagingen waar zij voor staat. Volgend op dit besluit is de Raad van Toezicht een procedure gestart voor de werving van een lid voor het College van Bestuur. 

Ik kan u met genoegen melden dat mw. dr. J. (Joke) Snippe MBA MSc in de vacature van lid van het College van Bestuur van SCOH is benoemd. Joke Snippe heeft in haar loopbaan verschillende functies in het Hoger Onderwijs vervuld en gedurende de laatste zeven jaar was zij voorzitter van het College van Bestuur van de Marnix Academie (lerarenopleidingen basisonderwijs) in Utrecht. Daarnaast is zij actief als toezichthouder, onder meer in de Raad van Toezicht van SCO Delft (basisonderwijs) en in de Raad van Toezicht van mboRijnland.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat Joke, als nieuw lid van het College van Bestuur, met al haar ervaring zal bijdragen aan de stevige, duurzame en toekomstgerichte scholengemeenschap die SCOH wil zijn. Vanaf 1 september 2020 zal Joke Snippe samen met de huidige voorzitter, Gerard van Drielen, het College van Bestuur vormen.

De Raad van Toezicht wenst het bestuur veel succes en ziet uit naar de samenwerking met het nieuw samengestelde College van Bestuur.

Jan Schinkelshoek,
Voorzitter Raad van Toezicht SCOH SPCP

Delen
Terug naar overzicht