Blog

03-07-2018

Mijn wekelijkse schoolbezoek vond afgelopen vrijdag 29 juni plaats op de Koetsveldschool, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Vooraf had ik al gehoord dat ik rekening kon houden met een bijzonder programma en dat bleek inderdaad het geval te zijn. De school had er deze keer voor gekozen mij kennis te laten maken met activiteiten op de school in plaats van de gebruikelijke gesprekkenreeks met verschillende geledingen.

Zo begon mijn dag in de groep van juf Marleen en juf Hilde, waar de leerlingen die ochtend boodschappen gingen doen voor het maken van wraps. Voor ik het wist zat ik met de helft van de groep in de Stynt, een elektrisch aangedreven open wagentje voor leerlingenvervoer. Met juf Marleen aan het stuur ging het richting Albert Heijn, waar elke leerling een product moest uitzoeken van de boodschappenlijst met foto’s van de benodigde artikelen.
Bijzonder om te zien hoe het doen van de boodschappen door de leerkrachten werd benut om van elk onderdeel een leerervaring te maken.

Na de boodschappen werd ik ondergedompeld in de ICT-ontwikkeling binnen het onderwijs. Dat begon met het programma waarin leerlingen met behulp van virtual reality-brillen worden voorbereid op het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer. Van meester Edwin kreeg ik zelf ook de gelegenheid om te oefenen met de virtual reality bril: een indrukwekkende ervaring. Na de virtuele reisoefening gaan de leerlingen ook bij de HTM oefenen in echte trams en zo wordt systematisch en leerlinggericht gewerkt aan de vaardigheid van zelfstandig reizen met de tram.

Daarna kreeg ik van juf Astrid nog een overzicht van IT-mogelijkheden waarbij leerlingen individueel aan opdrachten kunnen werken met behulp van up to date programmatuur en tablets. Mooi om te zien dat hier geïnvesteerd wordt in moderne onderwijstechnologie voor deze groep leerlingen.

Via een stukje muziekles bij juf Meike en een koffiepauze met het personeel kwam ik terecht bij juf Linda die, ondersteund door een arrangement vanuit het samenwerkingsverband, in een Kinderdagcentrum actief is om daar in de activiteiten ook een onderwijscomponent aan te brengen.

Via juf Mandy kreeg ik inzicht in de wijze waarop nieuwe leerkrachten gecoacht worden vanaf hun start bij de Koetsveldschool en meer in het algemeen kreeg ik ook zicht op de wijze waarop vormgegeven wordt aan continue ontwikkeling van het team. Goed om te zien hoe er zo systematisch en op professionele wijze aan ontwikkeling van het hele team wordt gewerkt.

Meester Sjoerd heeft me uiteengezet wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van stages voor de leerlingen en bij de toeleiding naar werk voor de leerlingen. Dat dat er de laatste paar jaar niet eenvoudiger op is geworden werd me wel duidelijk, maar daar wordt met grote inzet toch aan gewerkt.

Tenslotte trof ik nog een van de ouders, die met veel waardering over de school sprak en mij eraan herinnerde dat ze nog een uitnodiging verwacht voor bespreking van het strategisch plan van SCOH, waarover zij ook heeft meegedacht; die uitnodiging komt er zeker na de vakantie.

In de nazit met directeur Bart Moerman heb ik nog even teruggeblikt op mijn bezoek. Goed om zoveel facetten van het werk in deze VSO-school voorbij te zien komen. Indrukwekkend ook om te zien dat op deze school alles uit de kast wordt gehaald om voor de leerlingen het best mogelijke onderwijs te organiseren, met gebruikmaking van up to date middelen. Op alle plaatsen kundige mensen aan het werk gezien, die hun werk met enthousiasme en professionaliteit doen. Een school om trots op te zijn!
Lees meer »