nieuws

Burgerschapsonderwijs: ‘Bij ons staat samen centraal’

07-11-2019
Burgerschapsonderwijs is een hot item. Veel scholen denken na over de manier waarop ze dit vorm willen geven. SCOH-school de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool en Kindcentrum Kosmos besteedden er al zorgvuldig aandacht aan. Mirjam Grool, directeur: “Onze pedagogische visie ademt burgerschap.”

Hoe werkt een democratie en ons politieke bestel? Door burgerschapsonderwijs leren kinderen over de samenleving en hoe deze werkt.  Ook leren ze vaardigheden die ze nodig hebben om actief mee te draaien en werken ze aan hun houding. Bijvoorbeeld debatteren, hoe je respectvol met elkaar om kunt gaan, en hoe je kunt deelnemen aan een leerlingenraad. De school is een oefenplek voor later, de echte wereld in het klein. Op verzoek van minister Slob voert de inspectie een thematisch onderzoek uit naar burgerschapsonderwijs op scholen. Hoewel scholen de wettelijke verplichting hebben om burgerschapsonderwijs aan te bieden is de wet tot nu toe niet duidelijk genoeg. Scholen verschillen daardoor enorm in aanpak. Inmiddels ligt er een voorstel bij de Tweede en Eerste kamer om deze wet aan te scherpen.

Samen spelen, werken en leren
Op de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool en Kindcentrum Kosmos school kiezen ze voor een geïntegreerde aanpak. Mirjam: “In onze waarden benadrukken we de kracht van samen: samen spelen, werken en leren, maar ook samen oplossingen zoeken. Respect hebben voor elkaar en elkaar waarderen en voor elkaar zorgen hoort hier ook bij. Ook zit het verweven in onze lesmethoden. Zo werken we met Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Hiermee krijgen kinderen alle kennis en tools aangereikt om beter te kunnen omgaan met zichzelf en de ander. Binnen deze methode is ook een module gericht op burgerschap speciaal voor de onder- midden- en bovenbouw. Natuurlijk hebben we ook een actieve leerlingenraad, waar kinderen mee mogen praten over allerlei schoolse zaken.”
 
Digitale geletterdheid
Ook je online vaardigheden, gedrag en houding vindt Mirjam belangrijk. “Wat je doet online heeft gevolgen. Binnen onze leerlijn digitale geletterdheid hebben we hier volop aandacht voor. De kinderen leren bijvoorbeeld het onderscheid tussen echt nieuws en nepnieuws en hoe ze met social media om moeten gaan. We willen hen leren hoe de wereld werkt en hoe ze met de online wereld om moeten gaan. Daarnaast willen we ze ook bewust maken van hun directe omgeving en hoe ze hun steentje bij kunnen dragen. Op onze school zijn kinderen van diverse afkomsten en we vinden het belangrijk dat ze met respect met elkaar leren omgaan. Juist daarom staat in onze kernwaarden ‘samen’ centraal. Onze waarden zorgen voor een klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers van deze maatschappij.”

Delen
Terug naar overzicht