nieuws

Cynthia van Nispen: nieuwe coach SCOH peuterscholen

05-03-2020
Met mensen bezig zijn en samen werken aan de kwaliteit van pedagogiek: dat is waar Cynthia van Nispen energie van krijgt en wat zij sinds eind januari bij SCOH mag doen. Cynthia werkt als pedagogisch beleidsmedewerker/coach op de peuterscholen Oranje, Comenius en Paul Kruger. We stellen haar graag aan je voor en nemen je mee in de het (dagelijks) werk van een coach.

Van kans naar SCOH
Na 9 jaar ervaring als pedagogisch medewerker was Cynthia toe aan een nieuwe uitdaging. ‘’Toen in 2019 de Wet IKK inging en de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach verplicht werd, zag ik dat als een kans. De functie leek mij een mooie mix van beleid, praktijk en met mensen bezig zijn. Ik ben naast mijn werk een opleiding gaan volgen en kwam er toen al snel achter dat deze functie écht leuk is en goed bij mij past! Ik wilde me vanaf dat moment volledig op dit werk gaan richten en zag daar met de vacature voor coach bij SCOH alle mogelijkheden voor. Inmiddels heb ik mijn eerste weken gehad. Ik heb het hier goed naar mijn zin!’’ 

Samenwerken aan doelen en ontwikkeling
Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft twee hoofdtaken: het begeleiden en coachen van de pedagogisch medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden en het ontwikkelen van het pedagogisch beleid. Wat houdt deze rol in de praktijk in? 

Cynthia: ‘’Op de drie peuterscholen waar ik coach voor ben kijk ik naar de dingen die goed gaan en waar we extra aandacht aan moeten schenken. Dan moet je denken aan de uitwerking van de thema’s, ouderbetrokkenheid en de doorgaande lijn naar de basisschool. Ik ga hierover in gesprek met de directeur en IB’er van de peuterschool, maar ook met de PM’ers. We bekijken samen het jaarplan van vorig jaar. Hebben we de doelen gehaald? Waarom wel of niet? Waar ligt dit jaar de focus op? Op basis daarvan stellen we doelen en maken we een nieuw jaarplan. Ik vind het erg belangrijk om de vragen en behoeften van de medewerkers daarbij te betrekken. Daarom ben ik ook veel in de groepen te vinden. Ik luister en kijk mee met wat daar gebeurt en ga met de medewerkers in gesprek. Dit levert meteen input op voor de coachende kant van mijn functie. De combinatie van deze twee taken gaan wat mij betreft heel goed samen en kun je bijna niet los van elkaar zien.’’ 

De SCOH-coaches begeleiden de pedagogische medewerkers van de peuterscholen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Cynthia: ‘’De manier waarop je dat doet is vaak maatwerk. Iedereen heeft een andere vraag en behoefte. Daar probeer ik zo goed mogelijk op in te spelen. Een open houding en transparant communiceren vind ik daarbij erg belangrijk. Collega’s moeten laagdrempelig bij mij terecht kunnen en weten dat ik zorgvuldig met hun vragen en informatie omga. Tegelijkertijd is het ook mijn taak om dingen die niet goed gaan intern bespreekbaar te maken.’’   

Match met SCOH
‘’Niet alleen de functie, ook SCOH als organisatie bevalt me goed. De visie ‘spelend leren’ spreekt mij aan en vanuit mijn vorige functies heb ik hier al meegewerkt. Deze ervaring neem ik mee naar SCOH en ik hoop daarmee van waarde te kunnen zijn. Ook fijn aan SCOH is dat er nog andere coaches zijn met wie je kunt sparren en kennis delen. We hebben dan ook regelmatig overleg met elkaar en als nieuwe coach heb ik een buddy bij wie ik terecht kan met van alles. Ja, ik proef veel behulpzaamheid en een fijne sfeer bij SCOH!’’ 

Delen
Terug naar overzicht