nieuws

'De kunst van samen leren' als basis bij Kindcentrum Da Vinci

17-04-2020
Al voor het besluit om de scholen te sluiten kwam Irene de Raad (directeur) met haar team in actie. Samen zetten zij een structuur neer vanuit bovenstaande visie waar zowel het team als de leerlingen en ouders tot op de dag van vandaag profijt van hebben. Ze keken naar de kanalen waar ouders en leerlingen hen al konden vinden en gingen daar mee aan de slag.

De structuur
De dag begint met het rooster via klasbord. Er worden instructiefilmpjes gemaakt en geplaatst door de leerkrachten. Dat was wel even zoeken volgens Irene. Niet iedereen was laaiend enthousiast om in beeld te komen. Maar de reacties op de filmpjes veranderden dat al snel. De filmpjes worden geplaatst op een verborgen YouTube kanaal en verspreid via klasbord.

Irene: ‘’Bij veel groepen vragen we of ouders en/of de kinderen het bericht willen liken. Zo weten we of ze het bericht hebben gelezen. ‘’ Kinderen waren al gewend aan het werken met het programma Gynzy, wat nu thuis wordt voortgezet. Ook is er afwisseling in werk in schriften en digitaal werk.  In de ochtend en middag is er een vragenuurtje en tussendoor kunnen kinderen en ouders vragen stellen via klasbord. Voor de kleuters en bovenbouw gebeurt dit via Skype, groep drie en vier maken gebruik van (video)bellen. De wederkerigheid is volgens Irene erg belangrijk. Er moet ruimte zijn voor het zenden én ontvangen. Dat is met deze structuur volgens haar mogelijk. ‘’Dat de ene collega videobelt, omdat hij of zij dat prettiger vindt en de ander Skype gebruikt, is geen probleem. Door dat weer te veranderen, wordt het voor ouders onduidelijk.’’

Aan het einde van de dag volgen de antwoorden. Soms worden er ook foto’s gestuurd van het werk. Omdat dit niet via klasbord kan, gebeurt dit via Skype, de mail of mijnschoolinfo.nl. Foto’s worden daarna weer gedeeld in klasbord om de betrokkenheid te verhogen. 

Contact met ouders
Naast het bijna dagelijkse contact via klasbord, is er minimaal één keer in de week contact met ouders. Daar maken de leerkrachten en ouders afspraken over. Dit staat los van de contactmomenten als er spullen worden opgehaald. Bijvoorbeeld toen ouders en leerlingen de laptops van de groepen drie en vier ophaalden, omdat de leerlingen van deze groepen nog geen laptop hadden. Deze laptops kreeg de school in bruikleen van het bestuur en daar is iedereen heel blij mee. 

Contact met het team
‘’Als team vergaderen we ook structureel elke dag dinsdag om 9 uur. In het begin hadden we bijna iedere avond MT. Nu is dat gereduceerd tot 3 keer per week overdag.  Alle vergaderingen houden we via MS Teams.  De eerste keer was natuurlijk even inkomen, maar nu gaat het goed. Ik leid vaak het gesprek. Het team stelt vragen via de chat en zo komt iedereen aan bod. Het is fijn dat we elkaar blijven spreken. De gedrevenheid en het enthousiasme om dit allemaal vorm te geven is heel groot. Dat merkte ik aan het begin, maar nu des te meer. We hebben het echt met elkaar vormgegeven. De structuur is bekend, daarnaast blijft er juist voor ruimte voor creativiteit en inventiviteit. Daar wordt namelijk ook een beroep op gedaan.’’

Uitdagingen, nu en in de toekomst
‘’Via Gynzy - de online tool voor de basisvakken - monitoren we wanneer iemand online is. Als je dan ziet dat iemand op gekke tijdstippen online is, nemen we dat mee in ons telefoontje met de ouders of bespreken we dit met de kinderen zelf.  Voorts hebben we een lijst van kinderen die we extra goed monitoren, omdat er moeilijker contact te krijgen is of omdat de thuissituatie hierom vraagt. Dit pakken we samen op met de IB’ers en waar nodig ook met andere organisaties. Het doorzettingsvermogen om toch contact te krijgen, hoe lastig ook, is heel belangrijk. Verder lijkt het er nu vooral op dat de druk bij de kinderen van groep drie ligt. Deze kinderen zijn nog erg afhankelijk van de instructie.  Ik hoop dat alle kinderen (en ouders) de motivatie houden om dit vol te houden. Als alles nog langer duurt, moeten we misschien nog een keer goed naar ons aanbod kijken. Ook wordt het lastig om de anderhalve meter samenleving in school te realiseren. Toch kijken we uit naar het moment dat de kinderen weer naar school komen.’’

Elkaar nog even missen
‘’We missen de kinderen en de kinderen missen ons en hun klasgenoten. Daarom maakten we een filmpje met het hele team. Daar kregen we hele leuke reacties op. In de komende periode blijven we vasthouden aan onze structuur, de instructiefilmpjes en het onderhouden van communicatie en contact met de kinderen, de ouders en elkaar. Ook dat is de kunst van samen leren. ‘’

Voorbeelden Da Vinci

Delen
Terug naar overzicht