nieuws

Dr. J.A. Gerth van Wijkschool staat midden in de samenleving

08-07-2019
Een school van kwaliteit staat midden in de samenleving en legt verbinding met zijn omgeving. Een mooi voorbeeld van een samenlevingsgerichte school is de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool, onderdeel van Kindcentrum Kosmos. 

Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen terecht bij Kindcentrum Kosmos waar dagopvang, een peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse opvang en basisonderwijs zich onder één dak bevinden. Mirjam Grool, directeur van de basisschool in het Kindcentrum, is enthousiast over deze verrijking voor de buurt: “In het KC zorgen we voor een doorgaande leerlijn voor alle leerlingen uit het Laakkwartier. We verzorgen de opvang en basisonderwijs en organiseren in samenwerking met de wijk ook regelmatig naschoolse activiteiten. We zitten hier nu drie jaar en zijn volop in ontwikkeling.”

Samenwerking staat hierbij centraal. “We - de opvang, peuterleerplek en ons team gaan regelmatig met elkaar om de tafel om te bespreken welke stappen we kunnen zetten in de doorontwikkeling van ons gezamenlijke pedagogische klimaat. We zijn lerende, maar hebben inmiddels al enkele mooie stappen gezet. Zo hangen er door het hele gebouw dezelfde regels die we hebben opgesteld om de kinderen eraan te herinneren hoe we hier met elkaar omgaan. Ook werken we samen met externe partijen, zoals logopedisten en Centrum Jeugd en Gezin, zodat we alle expertise rondom de ontwikkeling van een kind op één adres kunnen aanbieden.”

Verbinding met de omgeving
Kosmos is een plek waar kinderen én ouders zich veilig en thuis moeten voelen. Daar slaagt het kindcentrum goed in aldus Mirjam: “We werken nauw samen met ouders. Samen zorgen we voor de ontwikkeling van het kind. We gaan de dialoog aan en proberen de input van ouders mee te nemen bij de verdere ontwikkeling. Daarnaast proberen we ouders te ondersteunen om hun kind zoveel mogelijk te kunnen helpen, bijv. door het aanbieden van taallessen en computercursussen voor ouders. Ouders vinden het fijn om betrokken te worden. Dit blijkt onder meer uit de hoge oudertevredenheid die we ieder jaar testen.”

Tot slot zoekt Mirjam de verbinding met de omgeving: “We kunnen zoveel van elkaar leren, waarom zou je daar geen gebruik van maken? Momenteel werken we bijvoorbeeld samen met drie scholen en sportverenigingen om te kijken hoe we kinderen enthousiast kunnen maken om te gaan bewegen. Het aanbod proberen we zo breed mogelijk te houden, van voetbaltrainingen en danslessen tot surflessen op het strand. Volgend schooljaar start ook de samenwerking met het laaktheater, dus dan voegen we hier nog enkele culturele activiteiten aan toe.”

Delen
Terug naar overzicht