nieuws

‘Een succesles, dat is een les waarbij elk kind betrokken wordt’

18-03-2019
Met elkaar ons onderwijs nog beter maken, dat is het doel van het nieuwe kwaliteitsbeleid binnen SCOH. Eerder las je onder meer over goed zicht op de ontwikkeling van kinderen. Deze maand: hoe versterken we onze lessen? ,,In een goede les zijn alle leerlingen actief aan het leren.”

Het hart van het kwaliteitsbeleid van SCOH bestaat uit acht standaarden. Bij één van deze standaarden (de vierde) gaat het om de eisen die scholen stellen aan het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten. Of iets eenvoudiger: hoe zorgen leerkrachten en school er samen voor dat elke les een succesles is? Iedereen heeft wel een beeld bij hoe zo’n ‘goede les’ eruit zou moeten zien. Een les waarin kinderen met plezier leren van een gedreven leerkracht. Waarin kinderen en leerkracht elkaar verrassen, uitdagen en nieuwe ontdekkingen doen, waarna kinderen de lesstof ook nog goed onthouden én kunnen toepassen in andere situaties. Maar hoe bereik je dat ideaal? 

Coaching op school
,,De kern van een goede les is dat alle kinderen betrokken zijn bij de les, dat alle kinderen continu aan het leren zijn”, vertelt Rianne van Brenk-Vlaar (basisschool De Horizon). Rianne werkt als leerkracht, schoolopleider en instructional leader. Die laatste rol is op De Horizon te vergelijken met de functie van coach. Adjunct-directeur Elena Chessa: ,,We hebben ervoor gekozen om met instructional leaders te gaan werken, om de kwaliteit van de lessen op De Horizon te vergroten.” 

Meedenken over nog betere lessen 
De instructional leader biedt coaching op maat. Zo worden beginnende leerkrachten intensiever en anders begeleid dan ervaren collega’s. Tijdens klassenbezoeken doet de instructional leader een indruk op van de kwaliteit van de les. Daarna gaat hij of zij met de leerkracht in gesprek om samen te kijken hoe de lessen verbeterd kunnen worden of de leerkracht te verwijzen naar een specialist op het gebied van rekenen, taal of gedrag. De instructional leaders hebben een belangrijke rol bij de begeleiding van zij-instromers (nieuwe leerkrachten die tot voor kort in een ander vakgebied hebben gewerkt). Elena: ,,Ze helpen bij de voorbereiding van een les en evalueren de les achteraf. De zij-instromer krijgt hierdoor concrete, praktische aanwijzingen en tips.”

De ideale les
Komen we nog even terug op de ideale les, die les waarin alle leerlingen betrokken zijn en continu leren. Hoe brengen de instructional leaders dat ideaal dichterbij? Rianne: ,,We hebben zelf een standaard ontwikkeld voor de ideale les bij ons op De Horizon. Die standaard delen we direct aan de start van het schooljaar met beginnende leerkrachten. Zo geven we duidelijk richting, we maken concreet hoe kwaliteit eruit ziet. In het team houden we elkaar scherp.” Binnen een klas kunnen grote niveauverschillen zijn. ,,Dat maakt het een uitdaging om aan te sluiten op wat alle kinderen nodig hebben. Maar als we leerlingen continu actief betrekken, komen we met elkaar wel zo dichtbij mogelijk de ideale les.” 

Werken op drie niveaus
Bij de lesstandaard op De Horizon hoort ook het werken op drie verschillende niveaus. Rianne: ,,Kinderen die in een bepaalde les geen uitleg nodig hebben, kunnen alvast aan het werk. Daarna maken ze extra uitdagende opdrachten. De rest van de klas krijgt op dat moment instructie, waarna de meeste kinderen ook zelfstandig aan de slag kunnen. De groep die meer uitleg nodig heeft, bieden we die extra uitleg. Onze lessen worden door deze aanpak beter en leuker. Dat stimuleert kinderen om met plezier naar school te komen en meer te leren.”

Coaching en advies op maat
Het werken met instructional leaders of coaches is een goede manier om de kwaliteit te versterken, vindt adjunct-directeur Elena. ,,Door het lerarentekort is het niet altijd eenvoudig om genoeg goede mensen te vinden, maar we blijven ons hier vol voor inzetten.” Rianne: ,,Leerkrachten ervaren de manier van werken als prettig en positief. Wat ik zie binnen de groepen, blijft tussen mij en de leerkracht. Ik ben er niet om te beoordelen, maar om mee te denken. Dat wordt gewaardeerd.”

Tip voor thuis: kijken en tellen 
Voor ouders die hun kind zelf willen stimuleren bij het leren, heeft Rianne nog een tip. ,,Laat kinderen dingen tellen op straat, onderweg van school naar huis. Vraag aan een kleuter tijdens het eten wie er nog het meeste op zijn of haar bord heeft liggen. Je zet kinderen zo aan het kijken en aan het denken. Door die kleine momenten aan te grijpen, help je je kind om de link te leggen tussen de lessen op school en de wereld om hen heen.”

Meer lezen over kwaliteitsbeleid binnen SCOH? Lees hier verder.

Delen
Terug naar overzicht