nieuws

Extra tijd voor taal en expressie met het leerkansenprofiel

18-03-2019
Elke week zes uur extra onderwijs, voor elke leerling. Daar zorgt het leerkansenprofiel voor. Het biedt scholen meer tijd voor taal, maar ook voor kunst, science en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. ,,Je ziet de kinderen groeien. Onze theaterlessen helpen hen om zich te uiten.”

CBS Comenius, de Prinses Ireneschool, de Jan van Nassauschool (brede buurtschool O3) en de Paul Krugerschool, dat zijn de SCOH-scholen die meedoen met het leerkansenprofiel. In heel Den Haag vallen 25 basisscholen onder de regeling. Zij krijgen subsidie van de gemeente om elke week zes uur extra les aan te bieden.

Grotere woordenschat
,,We hebben veel leerlingen die thuis weinig of geen Nederlands spreken”, vertelt Edith Duinkerke. Ze werkt als coördinator bij de Paul Krugerschool, de eerste SCOH-school die meedeed met het leerkansenprofiel. ,,De extra uren onderwijs zetten we in om de kinderen nog meer kansen te bieden om Nederlands te spreken en met de taal te oefenen. Onze leerlingen krijgen onder meer beeldende kunst, dans en theater. In deze lessen leren ze woorden die ze thuis of op straat niet zo snel horen. Zo vergroten ze hun woordenschat en kunnen ze zich beter uiten.”

Meer dan taal
De extra lessen heten op de Paul Krugerschool wereldwijs-lessen. Want het draait niet om taal op zich, benadrukt Edith. ,,We gebruiken de extra lestijd ook om aandacht te geven aan wereldoriëntatie. Kinderen leren meer over de Nederlandse samenleving en over wat zij zelf kunnen betekenen in de maatschappij. Ze worden dus wereldwijs. Daarbij hebben we ook aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden. Je kunt dan denken aan deze vragen: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat voor rol kan ik spelen. We willen onze leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Als ze zich kunnen profileren, kunnen vertellen wie ze zelf zijn, dan brengt dat hen verder in de maatschappij.”

Gespecialiseerde leerkrachten
Directeur Erik Ekkelenkamp van CBS Comenius komt net binnen na een rondje door zijn school. ,,Verderop is een groep kinderen bezig met zagen. Dat doet de gemiddelde leerkracht niet zo gauw in een les beeldende vorming. We zien de ontwikkeling op beeldende vorming sneller gaan. De creativiteit bij de kinderen neemt toe.” CBS Comenius doet nu ruim acht jaar mee met het leerkansenprofiel. De school zet graag specialisten in. ,,De lessen Engels worden gegeven door een vakdocent uit het voortgezet onderwijs. Het niveau van de les ligt daardoor hoger.” De school zet in op vijf vakgebieden binnen het leerkansenprofiel: muziek, beeldende vorming, drama, science, beweging en (voor groep 5 tot en met 8) Engels.

Van playbacken naar echt presenteren 
Op de Paul Krugerschool geven kinderen regelmatig een uitvoering, waarbij ouders kunnen komen kijken. Edith: ,,Toen ik hier elf jaar geleden net kwam werken, vonden veel kinderen het moeilijk om zichzelf te presenteren en muziek te maken. Als ze een liedje moesten zingen, gingen ze meestal playbacken. Nu krijgen ze regelmatig muziek- en theaterles. Daardoor zie je de kinderen groeien. Ze hebben er ook veel plezier in. Ouders zien dat en zijn trots op hun kinderen. Onlangs hadden we bijvoorbeeld een tentoonstelling over het thema ‘water’, waar ouders werkstukken konden bekijken. Leerlingen voerden een dans uit bij het thema. Ouders geven aan dat ze dit soort activiteiten heel positief vinden.”

Beter onderwijs door samenwerking met ouders 
De Paul Krugerschool merkt dat de extra lesuren een boost geven aan het onderwijs, maar ook aan de ouderbetrokkenheid. Edith: ,,Die betrokkenheid is sterker geworden, ouders weten ons steeds beter te vinden. Ze denken regelmatig mee met het onderwijs. Zo zijn we mede op verzoek van ouders in de extra lessen begonnen met lessen science, Engels en mediawijsheid. Daarbij kun je denken aan het goed omgaan met social media. We betrekken ouders niet alleen via de ouderraad, maar ook door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden. Ouders krijgen daarin bijvoorbeeld tips over hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij het huiswerk maken. Samen met ouders maken we het onderwijs steeds beter.” 

Andere scholen 
Niet elke school kan meedoen met het leerkansenprofiel, maar ook buiten deze speciale regeling is het mogelijk om meer te doen met sport, kunst of een andere vorm van expressie. ,,De verlengde schooldag is op veel scholen beschikbaar”, zegt Erik. ,,Via deze regeling kunnen kinderen verschillende cursussen volgen. Veel leerlingen gaan uit zichzelf minder snel naar een sport- of knutselclub. Door de verlengde schooldag kunnen zij toch kennismaken met verschillende activiteiten, zoals drama-lessen of hockey-trainingen. Er is veel mogelijk.”
 

Delen
Terug naar overzicht