nieuws

Gelijke kansen voor alle SCOH-leerlingen

11-04-2019
Waarom krijgt de ene leerling een havo-advies en de ander een vwo of vmbo-advies? Het advies is uiteraard gebaseerd op scores van bijvoorbeeld de CITO-toetsen, maar ook andere factoren spelen mee. Wat is de werkhouding van een kind, hoe is de thuissituatie? Uit onderzoek blijkt dat kinderen met dezelfde aanleg met laagopgeleide ouders meer kans hebben op een lager basisschooladvies dan hun leeftijdsgenootjes met hoog opgeleide ouders. SCOH wil werken aan kansengelijkheid op haar scholen. De eerste stap – bewustwording – is gezet. 


Kansengelijkheid is een complex onderwerp in het onderwijs. Iedere leerkracht staat voor de klas omdat hij of zij leerlingen kansen wil bieden. Joke Siebeler is directeur van de Meester Schabergschool. Op haar school zitten kinderen met verschillende achtergronden. ,,Ik schrok heel erg toen ik voor het eerst hoorde over kansenongelijkheid in het onderwijs in Den Haag. Ik weet namelijk hoe zorgvuldig de collega’s hiermee omgaan.’’ 
 
Groeipotentieel
De gemeente Den Haag zette kansengelijkheid hoog op de politieke agenda nadat in 2016 uit onderzoek door de Onderwijsinspectie bleek dat kansenongelijkheid bestaat in het Nederlandse onderwijs. Een leerstromenonderzoek naar de Haagse situatie bevestigde dit beeld. Sommige kinderen komen met een taalachterstand in de kleutergroep terwijl klasgenootjes juist met een voorsprong beginnen. Die ongelijkheid blijft gedurende de schoolcarrière van een kind van basisschool tot en met het hoger onderwijs. Ook de drempels tussen schoolsoorten zijn belemmerend, ook als het gaat om het basisschooladvies voor het voortgezet onderwijs. 
 
De eerste stap: bewustwording
Joke is op haar school actief bezig met het proces van bewustwording met haar team. ,,Er is niemand bij mij op school die opzettelijk bepaalde doelgroepen minder kansen geeft. Het gaat onbewust. Dat besef is voor sommige leerkrachten echt een shock. Voor mij ook.’’ Bewustwording is volgens Joke de eerste en direct een hele grote stap. ,,Wij kijken op school bijvoorbeeld extra kritisch naar het schooladvies, het is van enorm belang dat we het kind en de situatie thuis goed kennen om een goed advies te kunnen geven.’’ 
 
Bijeenkomst over kansengelijkheid
Lotte de Goeij is sectordirecteur onderwijs a.i. bij SCOH. Ook zij vindt dat bewustwording van kansenongelijkheid de eerste stap is. ,,Verwachtingen die een leerkracht heeft van een kind doen ertoe, dit uit zich bijvoorbeeld in de manier van vragen stellen en feedback geven aan een kind. Als een leerkracht zich hiervan bewust is, kan hij of zij het handelen veranderen.’’ 
Daarom is er 14 mei een bijeenkomst over het creëren van kansengelijkheid in het onderwijs. Leerkrachten van SCOH mogen gratis deelnemen aan de bijeenkomst die geleid wordt door Marcel Schmeier. Daar leren ze  welke didactische keuzes bijdragen aan het realiseren van gelijke kansen, de kracht van hoge verwachtingen en degelijke instructie. 
 
Joke vindt het goed dat SCOH actief inzet op het vergroten van gelijke kansen voor alle leerlingen. ,,Uiteindelijk wil je dat een kind groeit en zich ontplooit. Je wilt hoge verwachtingen hebben van een leerling en zien dat hij of zij het waarmaakt.’’

Delen
Terug naar overzicht