nieuws

Hoe geven SCOH-scholen vorm aan onze christelijke identiteit?

08-07-2019
Het aantal leerlingen met verschillende religieuze achtergronden neemt sterk toe op de SCOH- scholen. Hoe ga je hier als school met een christelijke identiteit mee om? Janneke Demoet van de Oranjeschool en Suzan Brukx van de Bavinckschool vertellen hoe zij dit op hun basisschool aanpakken.

Mede dankzij de taalklas stijgt het aantal leerlingen met verschillende achtergronden op de Oranjeschool in Scheveningen de laatste jaren gestaag. Janneke: “Hoe kan dit ook anders in een internationale stad als Den Haag? Een mooie Bijbeltekst luidt: ‘Laat de kinderen tot mij komen’. Ook bij ons op school zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun achtergrond. Hierdoor komen verschillende religies samen in het klaslokaal. Het zorgt voor veel diversiteit bij ons op school.”

Christelijke identiteit
Uiteraard speelt de christelijke identiteit een belangrijke rol op de basisschool: “We hechten zeer veel waarde aan onze uitgangspunten. We zijn een christelijke basisschool, dat zie je terug in ons onderwijs en in onze normen en waarden. Hierover informeren we ouders tijdens het kennismakingsgesprek. Tijdens de lessen voeren we gesprekken over het geloof en we vieren de christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. We gebruiken de methode Trefwoord, daarin wordt ook aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten en hun feestdagen en betekenis.”

Ook de Bavinckschool is een gemengde school die met dezelfde uitdagingen kampt. Suzan: “Wij zien dat de groep ouders die actief het christendom belijdt steeds kleiner wordt. Iedereen is vrij in wat hij gelooft, maar we vinden het wel belangrijk dat alle leerlingen onze identiteit meekrijgen. Dit doen we onder andere door drie keer in de week een verhaal uit de bijbel voor te lezen. Bij de kleuters uit onze kinderbijbel met prachtige praatplaten – waarbij we, dankzij een bijdrage van het Lismanfonds, ook gebruikmaken van onze nieuwe handpoppen van Jezus, Maria en Jozef - en bij de oudere kinderen via de methode Kind op Maandag.”

Verrijking voor leerlingen
Respect is volgens beide directeuren het allerbelangrijkst. Suzan: “Wij vragen van alle kinderen respect voor elkaar en voor elkaars geloof of cultuur. Dat betekent dat ook kinderen die niet of anders gelovig zijn - en dat worden er verhoudingsgewijs steeds meer - respectvol meedoen met alle activiteiten.” Bij deze activiteiten wordt waar mogelijk de link gelegd met andere godsdiensten en actualiteiten. “Elk Bijbelverhaal bespreken we bijvoorbeeld in de klas. We praten over de symboliek, de rituelen en de betekenis van het verhaal. Dit levert mooie gesprekken op, bijvoorbeeld over de tien geboden – die ook in andere godsdiensten terugkomen – en welke rol deze regels spelen in de huidige maatschappij.”

Voor de leerlingen is het juist goed om met verschillende religies en culturen in aanraking te komen. Janneke: “De leerlingenpopulatie bij ons op school is een afspiegeling van de stad Den Haag. Wij zien dit niet als een probleem, maar juist als een verrijking. Kinderen spelen met elkaar, praten met elkaar en leren van elkaar. Hierdoor krijgen zij ook begrip en respect voor elkaar. Het is heerlijk om hen te zien spelen en ontdekken. Dit draagt alleen maar bij aan hun verdere ontwikkeling.”

Delen
Terug naar overzicht