Koop een fiets via het fietsplan

Via het fietsplan kunnen werknemers met belastingvoordeel een fiets aanschaffen. Het doel van de regeling is om ‘gezond naar het werk’ te stimuleren. Op 1 oktober 2020 jl. is het fietsplan gewijzigd en daarom is het goed om hier nog eens een toelichting te geven.

Voor een elektrische (bak)fiets geldt sinds 1 oktober 2020 dat het bedrag waarover belastingvoordeel verkregen kan worden € 1.250,00 bedraagt. Voor overige fietsen geldt een bedrag van € 800,00. Ook speciale fietsen, zoals racefiets, mountainbike, ligfiets en niet-elektrische bakfiets, vallen dus onder de laatstgenoemde vergoeding ad € 800,00.

De voorwaarde dat de fiets minimaal voor 50% van de werkdagen gebruikt moet worden voor woon-werkverkeer, blijft van kracht.

Naast de nieuwe vergoedingen voor elektrische (bak)fietsen en overige fietsen, is het fietsplan per 1-10-2020 ook op de volgende punten gewijzigd:

  • Het jaarlijkse bedrag voor accessoires is komen te vervallen;
  • Het bedrag dat beschikbaar is voor verzekering is als apart bedrag komen te vervallen, maar maakt onderdeel uit van de maximale bedragen (zie hiervoor het rekenvoorbeeld verderop in dit artikel;
  • Een werknemer kan eens per 5 jaar gebruik maken van de regeling.

Werknemers, die op grond van de oude regeling (tot 30 september 2020) een fiets hebben aangeschaft, behouden de voorwaarden die toen golden. Zij kunnen dus na 3 jaar opnieuw een fiets aanschaffen. Als iemand in 2019 een fiets heeft aangeschaft, kan dat opnieuw in 2022 (en daarna in 2027).

 

Voorbeeld 1

Een werknemer koopt op 15-10-2021 een elektrische fiets van € 2099,00.

Het maximale bedrag dat vergoed wordt voor een elektrische fiets bedraagt € 1250,00, dus de werknemer kan een aanvraag indienen van voor deelname aan het fietsplan voor dit bedrag en niet voor de totale aanschafprijs van de fiets.

De bruto eindejaarsuitkering van de werknemer wordt verminderd met € 1250,00 en in plaats daarvan ontvangt de werknemer een netto uitkering voor het fietsplan van € 1250,00.

Er van uitgaande dat de werknemer een bruto jaarloon heeft van minder dan € 68.507,00 per jaar, is het belastingpercentage 37,05%. Het (belasting)voordeel voor de werknemer bedraagt dus 37,05% van € 1250,00 = € 463,13. Anders gezegd: De werknemer ontvangt € 463,13 extra want er wordt minder belasting ingehouden omdat een deel van de eindejaarsuitkering is omgezet naar een netto uitkering voor het fietsplan. Indien de medewerker onder CAO Kinderopvang valt, dan vindt de verrekening niet plaats in december met de eindejaarsuitkering, maar in mei met de vakantiegeld uitkering.

 

Voorbeeld 2

Een werknemer koopt op 1 november 2020 een racefiets van € 699,00 en gaat hiermee vervolgens dagelijks naar de school waar hij werkzaam is.

De vergoeding bedraagt nu € 699,00, want de aanschafprijs is minder dan hetgeen maximaal vergoed wordt (€ 800,00 voor overige fietsen) en dan geldt de totale aanschafprijs.

Het voordeel voor de werknemer bedraagt nu 37,05% van € 699,00 = € 258,98

 

 

Voorbeeld 3

Dezelfde fiets als uit voorbeeld 1 wordt aangeschaft, maar nu wordt deze aangeschaft met als doel om er in de weekenden mee te gaan toeren. Er kan nu geen aanspraak gemaakt worden op het fietsplan omdat niet aan het vereiste is voldaan dat de fiets minimaal 50% van de werkdagen gebruikt moet worden voor woon-werkverkeer.   

 

Voorbeeld 4

Een werknemer koopt op 15-11-2021 een fiets voor € 550,00, een fietstas voor 25,00 en sluit een fietsverzekering af voor € 60,00 per jaar met een looptijd van 3 jaar.

Omdat accessoires niet meer vergoed worden en het bedrag, dat voor maximaal vergoed wordt voor overige fietsen € 800,00 bedraagt, kan de werknemer een aanvraag indienen voor deelname aan het fietsplan ten bedrag van € 730,00. (fiets € 550,00 en verzekering 3x € 60,00).

De bruto eindejaarsuitkering van de werknemer wordt verminderd en in plaats daarvan ontvangt de werknemer een netto uitkering voor het fietsplan van € 730,00.

Het (belasting)voordeel voor de werknemer bedraagt dus 37,05% van € 730,00 = € 270,47.

 

Aanvraag via Servicebureau Online

Nadat je de fiets hebt aangeschaft, kun je de deelname aan het fietsplan aanvragen via Servicebureau Online. Je vindt deze onder:

  • mijn gegevens
  • zelf regelen
  • fietsplan:

 

servicebureau online

Let op: Bij de aanvraag moet je een scan van de aankoopnota en (indien van toepassing) een scan van de verzekeringspolis uploaden, zorg dus dat je deze bij de hand hebt.

De volgende gegevens dienen op de aankoopnota en verzekeringspolis aanwezig te zijn:

  • Naam- en adresgegevens van de aanvrager;
  • Het merk en type van de fiets;
  • De aankoopdatum.

Let op: Wil je gebruik maken van deze regeling en je eindejaarsuitkering van 2021 nog gebruiken voor de aanschaf van een fiets dan moet je aanvraag uiterlijk op vrijdag 19 november 2021 worden ingediend. Aanvragen, die na 30 november 2021 worden ingediend, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen i.v.m. met de sluiting van de salarisverwerking.

Meer Actueel

De jaarkalender voor de salarisadministratie 2022 is inmiddels beschikbaar. In deze kalender vindt u per maand de sluitingsdatum en de betaaldatum.

Net als voorgaande jaren kun je ook dit jaar weer gebruik maken van de regeling uitruil vakbondscontributie. Deze regeling is beschikbaar voor alle medewerkers van SCOH (dus CAO PO, CAO VO en CAO Kinderopvang).

De coronacrisis heeft ook in 2021 weer invloed op alles en wederom is de uitruil reiskosten daar geen uitzondering op.