nieuws

M.M. den Hertogschool slaat nieuwe weg in

08-07-2019
In het afgelopen schooljaar is de Dr. M.M. den Hertogschool als eerste SCOH-school gestart met unitonderwijs in de bovenbouw. Na de zomer is ook de onderbouw aan de beurt. Een spannende periode. We blikken terug op het afgelopen jaar met directeur Karin Landman die niet kan wachten om het unitonderwijs in de hele school te integreren.

Met het unitonderwijs gaat het traditionele onderwijs op de schop. Kinderen krijgen niet langer les met hun leeftijdsgenoten van dezelfde leerkracht, maar nemen plaats in zogenaamde units. Helemaal van deze tijd, aldus Karin: “Het leerniveau van kinderen die in dezelfde klas zitten kan nogal uiteenlopen. De een is goed in rekenen, de ander heeft meer affiniteit met taal. Daarom hebben wij
ons onderwijs onder de loep genomen en gekozen voor unitonderwijs. ’s Ochtends werken we met niveaugroepen, ’s middags werken we projectmatig. Het onderwijs wordt volledig ingericht op de behoefte van de leerling.”

Prachtige resultaten
Een hele omslag, maar Karin heeft geen seconde spijt: “Het is natuurlijk ontzettend spannend om van het traditionele onderwijs af te stappen. Leerlingen krijgen weektaken, zitten met andere leeftijden in de klas en krijgen veel meer eigen verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Dat is een omschakeling, maar we zijn ervan overtuigd dat zij hier uiteindelijk profijt van hebben. Sterker nog: na een jaar kunnen we zeggen dat de eerste resultaten al duidelijk zichtbaar zijn. Leerlingen voelen zich fijner en blijer, maken meer vrienden en er zijn minder gedragsproblemen. Ook de resultaten zijn vele malen beter. We zien bijvoorbeeld dat de CITO-resultaten gegroeid zijn en dat de eindtoets boven verwachting gemaakt is. We zitten zelfs boven het landelijke gemiddelde!”

Niet alleen voor de leerlingen is het nieuwe onderwijsconcept een verbetering, ook leraren zijn enthousiast over deze nieuwe manier van werken. “Zij hebben niet langer hun eigen klas, maar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een groep leerlingen. Daarnaast benutten we de talenten van de leraren door hen les te laten geven in de vakken waar hun kracht ligt. Onze leraren willen nu niet anders meer. Ik kan niet wachten om ook met de onderbouw aan de slag te gaan.”

Kindcentrum Wondersteboven
Dit is niet de enige reden waarom de directeur uitkijkt naar het nieuwe schooljaar. Na de zomer wordt ook het Kindcentrum waar de school onderdeel van uitmaakt officieel geopend. “Tijdens het zomerfeest hebben we de nieuwe naam bekend mogen maken: Kindcentrum Wondersteboven: basisschool, peuterschool en opvang. Bovendien start binnenkort de verbouwing van ons schoolgebouw, volledig gericht op het nieuwe Kindcentrum. Alles bij elkaar zijn dit mooie ontwikkelingen, waar we ontzettend trots op zijn.”
 

Delen
Terug naar overzicht