nieuws

Nieuwe GMR gaat van start

26-02-2020
De inspanningen van de afgelopen maanden hebben geleid tot een bijna volledige GMR die op maandag 9 maart zijn eerste vergadering heeft. Onder de ouders bleek veel animo voor medezeggenschap en bij twee kieskringen heeft dit geleid tot daadwerkelijke verkiezingen. Na een spannende strijd is de uitslag als volgt:
 
  Kieskring   Personeelsgeleding   Oudergeleding
Centrum & Haagse Hout Angelo Witmus 
(Oranje Nassauschool)
Thuy Dao 
(Prinsehaghe)
Escamp & Wateringen Lisanne van Oorschot 
(KC Vroondaal)
Ebru Duman 
(Prof. A. Anemaschool)
Laak, Moerwijk & Schilderswijk Dinemarie Leder 
(Dr. J.A. Gerth van Wijkschool)
Paolo Sanchez 
(Prinses Ireneschool)
Loosduinen & Segbroek Vacature Rogier van Soest 
(De Vliermeent)
Scheveningen Steven Tolido 
(De Meerpaal) 
Jonneke Stans 
(Da Costaschool)
Speciaal onderwijs Sjoerd Wichems 
(Koetsveldschool)
Willem Tom 
(Koetsveldschool)


Bekijk hier de indeling van de scholen in de kieskringen.

Communicatie
Een belangrijk doel van de nieuwe GMR is goede communicatie tussen de GMR en de MR’s van de scholen. In de startperiode gaat de nieuwe GMR zijn werkwijze bepalen en een communicatieplan opstellen. De komende tijd zullen in elk geval de pagina's over de GMR op de SCOH website geactualiseerd worden. Elke kieskring krijgt een eigen pagina waar de GMR leden van de kieskring zich voorstellen en waar informatie uitgewisseld kan worden. Vooralsnog is de GMR bereikbaar via het algemene mailadres gmr@scoh.nl of via de ambtelijk secretaris Manon Krol: Mkrol@scoh.nl of 06-20625899.

Tussentijdse verkiezingen Loosduinen & Segbroek en Scheveningen
Personeelsleden uit de kieskringen Loosduinen & Segbroek en Scheveningen krijgen opnieuw de kans om zich aan te melden voor de GMR. Steven Tolido (Scheveningen) heeft zich als huidig GMR-lid tijdelijke beschikbaar gesteld en draagt het stokje graag over aan een collega. In Loosduinen & Segbroek staat nog een vacature open. Over een half jaar volgen voor deze twee kieskringen tussentijdse verkiezingen. Heb je interesse? Neem dan contact op met Manon Krol. Delen
Terug naar overzicht