nieuws

Ontwikkelingen rond de eindtoets basisonderwijs

07-10-2019
Leerlingen uit groep 8 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs maken vanaf dit schooljaar ook een eindtoets, net als hun medeleerlingen uit het regulier onderwijs. De eindtoets geldt als tweede onafhankelijk gegeven naast het schooladvies.

In 2020 wordt de toets net als afgelopen jaren in april afgenomen. Minister Slob wil dat het schooladvies en de eindtoets kort op elkaar volgen. Naar aanleiding van de toets kan het advies overwogen en eventueel aangepast worden. Vervolgens is er één periode waarin alle leerlingen zich kunnen inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De Tweede Kamer staat achter het plan van Slob. Voor het in werking kan treden moet de Eerste Kamer echter ook nog instemmen. Het plan van Slob gaat dit schooljaar dus nog niet in.

Delen
Terug naar overzicht