nieuws

Ontwikkelingen rond de eindtoets basisonderwijs

10-10-2019
Leerlingen uit groep 8 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs maken vanaf dit schooljaar ook een eindtoets, net als hun medeleerlingen uit het regulier onderwijs. De eindtoets geldt als tweede onafhankelijk gegeven naast het schooladvies. Wie hier meer over wil weten is welkom op de informatiebijeenkomst van OCW.

Organisatiebijeenkomst OCW 
OCW organiseert de informatiebijeenkomst voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de wet- en regelgeving, is er gelegenheid tot vragen stellen en kennis maken met de toetsaanbieders. De bijeenkomst vindt plaats op 16 oktober in Utrecht in het Beatrixtheater. Meer informatie en aanmelden via deze link.
 
Moment van toetsing 
In 2020 wordt de toets net als afgelopen jaren in april afgenomen. Minister Slob wil dat het schooladvies en de eindtoets kort op elkaar volgen.  Naar aanleiding van de toets kan het advies overwogen en eventueel aangepast worden. Vervolgens is er één periode waarin alle leerlingen zich kunnen inschrijven bij een school voor voortgezet onderwijs. De Tweede Kamer staat achter het plan van Slob. Voor het in werking kan treden moet de Eerste Kamer echter ook nog instemmen. Het plan van Slob gaat dit schooljaar dus nog niet in.
 
 

Delen
Terug naar overzicht