nieuws

Openheid, duidelijke afspraken en hecht team geven school veilig leerklimaat

23-05-2019
Veiligheid en een goede sfeer op school zijn een voorwaarde om goed te kunnen leren. Daar zijn veel experts het over eens. SCOH zet in op een veilig schoolklimaat. De vraag is we dit kunnen bereiken.  ,,We zijn open, eerlijk en zoeken steeds naar hoe het nog beter kan.”

Voortdurend werken aan een veilig schoolklimaat, dat is de vijfde standaard van het kwaliteitsbeleid van SCOH. Volgens directeur Suzan Brukx van de Bavinckschool zit het geheim vooral in de houding van het team. ,,We gaan echt in gesprek met ouders en kinderen, dat is heel belangrijk. Onze school kenmerkt zich door een goede sfeer en korte lijnen.” Marlies van Dorp (directeur Het Mozaïek) sluit daarbij aan. ,,Op Het Mozaïek is iedereen welkom.” 

Open en betrouwbaar 
Het Mozaïek is een school voor speciaal basisonderwijs. Juist daarom is het belangrijk om continu te werken aan een veilige sfeer. Marlies: ,,Wij krijgen regelmatig nieuwe leerlingen gedurende het schooljaar. De kinderen en hun ouders betrekken we snel bij onze organisatie. Daarbij vinden we het belangrijk om betrouwbaar te zijn. We stellen ons open en eerlijk op.” De school vertelt ouders waar hun kind goed in is, en is eerlijk over de beperkingen waarmee het kind te maken heeft. ,,Die open houding maakt dat ouders zich kwetsbaar kunnen opstellen en durven delen.” 

Gedragsspecialisten  
Een goed leerklimaat is geen doel dat je kunt bereiken en daarna afvinken. Marlies: ,,We zijn met elkaar altijd op zoek naar hoe het nog beter kan op het vlak van veiligheid en vertrouwen bij kinderen.” Suzan: ,,Met en van elkaar leren is de sleutel om samen aan een veilig schoolklimaat te bouwen.” 
Het Mozaïek meet regelmatig hoe ouders, leerlingen en medewerkers de veiligheid en het schoolklimaat ervaren. Marlies: ,,De uitslagen bespreken we met de leerkrachten. Onze orthopedagoog helpt vervolgens met het opstellen van een gericht plan voor verbetering. We werken cyclisch, dus we zorgen ervoor dat de gemeten uitkomsten steeds opvolging krijgen.”

Duidelijke afspraken 
Het is belangrijk elkaar scherp te houden als team, zegt Suzan: ,,Op teamdagen en studiedagen besteden we aandacht aan een veilig leerklimaat, we nemen nieuwe collega’s erin mee. In een visietraject hebben we uitgesproken dat sociale veiligheid voor ons een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen.” Daaruit volgen praktische afspraken. ,,We geven leerlingen mee dat we respect hebben voor elkaar en voor elkaars spullen. Kennis van elkaar en van de wereld om ons heen vinden we belangrijk. Veiligheid bereiken we door grote betrokkenheid en duidelijke regels en afspraken.”

Sociale vaardigheden 
De Bavinckschool helpt leerlingen op verschillende manieren om goede omgangsvormen te ontwikkelen. Suzan: ,,We geven kinderen oprechte aandacht, maken complimenten en helpen kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op school.” De school werkt met de methode Leefstijl om sociale vaardigheden te versterken. ,,We werken ook met Kind op maandag, daarbij lezen we drie keer per week uit de Bijbel. Van daaruit leggen we een link naar vandaag: wat zegt dit over hoe je met elkaar omgaat? We koppelen de verhalen ook aan actualiteiten in de wereld om ons heen en aan voorvalletjes in de klas.”

Sterrenteam 
Het Mozaïek werkt met een sterrenteam. Deze leerkrachten houden in de gaten hoe kinderen en individuele klassen toewerken naar de doelen die ze zichzelf gesteld hebben. Marlies: ,,Met goed gedrag kunnen de kinderen sterren verdienen. De groep met de meeste sterren krijgt eind van het schooljaar een leuk uitje. Zo zetten we kinderen aan tot goed gedrag, individueel en als groep.”

Wel liefdevol, niet soft  
Suzan: ,,Het team van de Bavinckschool is hecht, mensen voelen zich prettig en er is weinig verloop. Naar de kinderen toe zijn we liefdevol.” Voor alle duidelijkheid: dat is iets anders dan soft. ,,We spreken elkaar aan binnen het team. Ook voor de kinderen gelden  duidelijke regels. Dat draagt veel bij aan de goede, veilige sfeer op school.” Marlies sluit daarbij aan: ,,Rust, reinheid en regelmaat is zo gek nog niet!”

Meer weten over het kwaliteitsbeleid binnen SCOH? Lees hier verder.
 

Delen
Terug naar overzicht