nieuws

P. Oosterleeschool gestart met ondersteuningsgroep

14-10-2020
Dit schooljaar is de P. Oosterleeschool gestart met een ondersteuningsgroep voor kinderen met leerproblematiek. De school werkt nauw samen met SBO De Springplank om deze leerlingen, die anders naar het speciaal basisonderwijs zouden gaan, extra ondersteuning te bieden. Directeur Mariska Wubben vertelt: “De groep bestaat nu uit 15 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. In de ochtenden gaan ze naar de ondersteuningsgroep, en in de middag sluiten ze aan bij de reguliere groep.”

Ieder kind een eigen programma

Leerkracht en leerling in ondersteuningsgroepAls bij een leerling in groep 3 en 4 het leren onvoldoende op gang komt, voert de school een meervoudig onderzoek uit. “Vanaf groep 5 kan de leerling dan aansluiten bij de ondersteuningsgroep,” legt Mariska uit. “Voor ieder kind in de ondersteuningsgroep maken we een ontwikkelingsplan met een verwacht uitstroomprofiel. Dat kan bijvoorbeeld praktijkonderwijs zijn, of vmbo kader. De leerlijnen stemmen we af op het ontwikkelingsplan, en iedere leerling krijgt onderwijs op maat. Zo kan een leerling die in groep 5 zit bijvoorbeeld een rekentoets maken voor groep 4, en een leestoets voor groep 5. Omdat de leerlingen individuele ondersteuning krijgen, hebben we de ondersteuningsgroep klein gehouden.” 

Onderwijs van de toekomst

Leerling in ondersteuningsgroep“In Den Haag zijn er te weinig plekken op het speciaal onderwijs. Daardoor moeten leerlingen vaak in het reguliere onderwijs blijven, terwijl dat voor hen niet passend is,” zegt Mariska. Volgens Mariska is de ondersteuningsgroep de manier van werken van de toekomst: “Dit is de manier om passend én inclusief onderwijs te geven. We ontlasten het speciaal basisonderwijs. En het grootste voordeel is dat de leerlingen in hun eigen wijk naar school kunnen, en niet worden weggehaald bij hun vriendjes en vriendinnetjes.” De sociale interactie met de andere leerlingen is ook de reden dat de kinderen uit de ondersteuningsgroep in de middag naar de reguliere groepen gaan. “Omdat bij ons op school bijna iedereen wel extra ondersteuning nodig heeft, wordt er helemaal niet raar van opgekeken dat deze kinderen alleen in de middag aansluiten bij de reguliere groep,” vertelt Mariska. “Ze worden juist met open armen ontvangen.” 

Resultaten

“We zien nu al, na zes weken, dat het veel beter gaat met de leerlingen uit de ondersteuningsgroep,” vertelt Mariska. “Sommige kinderen werden in het verleden nog wel de klas uitgestuurd, en dat is nu niet meer het geval.” Omdat de ondersteuningsgroep wordt gefinancierd vanuit het samenwerkingsverband, zijn er dit schooljaar drie evaluatiemomenten gepland om te bekijken of de groep voldoende resultaten behaalt. Mariska: “En als de ondersteuningsgroep dit jaar een succes is, gaan we volgend jaar een tweede groep beginnen. Dan kunnen we één groep maken voor leerlingen uit groep 5 en 6, en één voor leerlingen uit groep 7 en 8. Dan kunnen we ook meer een wijkfunctie gaan vervullen, waarbij ook kinderen vanuit andere scholen kunnen worden geplaatst.”

Delen
Terug naar overzicht