nieuws

Peuterscholen van SCOH worden goedkoper

12-11-2018
De eigen bijdrage die ouders betalen voor een peuterschool van SCOH gaat omlaag. In de meeste gevallen scheelt het tientallen euro’s per jaar. Caty Bulte, sectordirecteur peuteropvang, is hier enorm blij mee. ,,We zien op de peuterschool dat jonge kinderen groeien van het onderwijs dat wij ze bieden. Dat gunnen we alle kinderen.’’

De lagere kosten voor ouders zijn het gevolg van hogere bijdragen van de gemeente Den Haag en de Belastingdienst. Doordat hun toeslag hoger wordt, betalen ouders onder de streep minder per maand. Bulte: ,,In januari 2018 ging de Harmonisatiewet van kracht. Hierdoor werd de eigen bijdrage van ouders inkomensafhankelijk. We merken het effect vooral in de achterstandswijken, er worden minder kinderen aangemeld.’’

Niet duur
Voor de terugloop in aanmeldingen zijn twee oorzaken. Ten eerste is het inschrijven ingewikkelder geworden. Ouders moeten een inkomensverklaring overleggen en aan de hand daarvan wordt de kinderopvangtoeslag berekend. Caty: ,,Bovendien heerst in sommige wijken de misvatting dat een peuterschool duur is. Dat is niet zo, zeker niet voor gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen. Voor kinderen met een Ooievaarspas is de peuterschool zelfs gratis. Toch blijkt die opvatting hardnekkig.’’ 

Nieuwsgierigheid prikkelen
Caty hoopt dan ook dat nu de eigen bijdrage voor ouders omlaag gaat, meer kinderen uit achterstandswijken worden aangemeld. ,,We zien de kinderen groeien op de peuterschool. Ze leren beter praten, hun woordenschat wordt vergroot en hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Ze wennen alvast aan een schoolse omgeving waarbij spelend leren centraal staat.’’
Kleuterleerkrachten van SCOH merken dan ook direct verschil tussen kinderen die wel of geen peuterschool gehad hebben. De overgang naar de kleutergroep is makkelijker omdat kinderen al gewend zijn aan zaken zoals een kringgesprek of spelen in hoeken. Ook de kennis is groter. ,,Ze leren bij ons bijvoorbeeld de kleuren. Maar niet alleen blauw en rood, maar ook roze, paars en bruin. Lang niet alle kinderen krijgen dit soort dingen mee vanuit huis, is onze ervaring.’’
Juist voor kinderen die thuis geen of weinig Nederlands spreken, is de peuterschool dus heel goed. ,,Kinderen pakken een nieuwe taal snel op, maar dan moeten ze er wel mee in aanraking komen. Dat gebeurt op de peuterschool. We willen voorkomen dat kinderen de juf in groep 1 niet kunnen verstaan en dus beginnen met een achterstand.’’ 

Ondersteuningsconsulent
Niet alleen SCOH maakt zich zorgen om de daling van het aantal inschrijving vanuit de achterstandswijken. Ook de overheid vindt de ontwikkeling zorgelijk. Daarom komen zowel het Rijk als de gemeente Den Haag met extra geld om de maandlasten zo laag mogelijk te houden. Maar er is meer. Er loopt een pilot met een ondersteuningsconsulent die ouders helpt bij de inschrijving en het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Dat gebeurt onder andere op negen peuterscholen van SCOH in de wijken Transvaal, Moerwijk, Oosterlee, Bouwlust, Laakkwartier, Rustenburg en het centrum. ,,We hopen dat we het ouders op deze manier zo makkelijk mogelijk maken.’’ 

SCOH hoopt dat het aantal inschrijvingen weer aantrekt, zeker in de achterstandswijken van Den Haag. ,,We willen deze kinderen gewoon heel graag een goede start geven’’, zegt Caty.

N.B. Voor gezinnen met een gezamenlijk inkomen hoger dan drie keer modaal (vanaf 111.394 euro per jaar) gaat de eigen bijdrage niet omlaag, maar met enkele euro’s per maand omhoog.

Delen
Terug naar overzicht