nieuws

Q&A schoolopening

11-02-2021
Op deze pagina krijg je antwoord op de meestgestelde vragen. Staat jouw vraag of antwoord er niet bij? Stuur dan een e-mail naar coronateam@scoh.nl

Wat betekent cohortering?
Dit betekent dat een groep kinderen in groepjes wordt gedeeld. Het is een advies van het OMT dit te doen in de klassen vanaf groep 4. Zo kunnen leerlingen wel samenwerken én kan tussen de groepjes 1.5m afstand gehouden worden.

Waarom werkt mijn kind in groepjes op school?
Omdat de groep in cohorten is opgedeeld kan de 1.5 m afstand beter worden uitgevoerd. Als een leerling uit een groepje positief is voor Corona, kan in overleg met de GGD worden besloten om alleen de kinderen uit dat groepje in quarantaine te plaatsen. Dit hangt van veel verschillende informatie af en kan dus alleen in overleg met de GGD worden besloten.  

Is een mondkapje verplicht?
Het advies van het OMT is leerlingen uit groep 7 en 8 een mondkapje of spatscherm te laten gebruiken wanneer zij lopen of staan én de 1.5m afstand niet goed kunnen vormgeven. Als de kinderen zitten, hoeven ze geen mondkapje of spatscherm te dragen. De school bepaalt zelf of het nodig is ze te gebruiken.

Ik wil graag dat mijn kind een mondkapje draagt op school, mag dat?
Het advies van het OMT is dat leerlingen uit groep 7 en 8 een mondkapje dragen als ze zich verplaatsen in de school. Voor de overige groepen geldt dit niet. We vinden het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk hun gezicht bedekken op school. Elkaar goed kunnen zien en horen is belangrijk voor het samen kunnen leren en spelen. Wilt u graag dat uw kind mét mondkapje naar school gaat? Ga dan altijd in gesprek met de directeur van de school om te kijken wat nodig is.

Een leerkracht of een leerling in de groep van mijn kind heeft corona. Wat nu?
Als een leerkracht of een leerling positief getest is op corona, overlegt de school met de GGD. Samen wordt bepaald of de hele groep, een subgroep en/of de leerkracht in quarantaine moeten. U krijgt bericht van de school als uw kind in quarantaine moet. Zodra u bericht krijgt van de school, verwachten we ook dat u uw kind direct komt ophalen. Na 5 dagen kan er een coronatest gedaan worden bij de GGD. Hiervoor maakt u zelf een afspraak bij de GGD. Is de coronatest negatief? Dan mag uw kind weer naar school. Doet uw kind geen test? Dan blijft uw kind nog 5 dagen in quarantaine. Als deze hele klas in quarantaine zit wordt er online onderwijs verzorgd.

Als mijn zoon of dochter in quarantaine moet (omdat er in de klas sprake is van een besmetting), moet dan de rest van het gezin ook in quarantaine, ook al heeft niemand klachten?
Nee dit hoeft niet. U moet wél binnen blijven als uw kind klachten ontwikkeld en hierbij koorts krijgt. Maak dan een afspraak bij de GGD om u te laten testen.

Ik heb 3 kinderen op school. In 1 groep is er sprake van quarantaine, blijven mijn andere kinderen dan ook thuis?
Nee, maar wel in de gaten houden of de overige kinderen corona gerelateerde klachten ontwikkelen. Bij klachten die lijken op corona houdt u uw kinderen thuis. U mag uw kinderen laten testen op de 5e dag via de GGD. Heeft uw kind naast milde klachten ook koorts? Dan blijft het hele gezin binnen in quarantaine.

Ik ben verkouden, mogen mijn kinderen naar school?  
U moet zeker weten dat het een verkoudheid is en geen corona. Dit doet u d.m.v. een coronatest van de GGD. Kinderen met huisgenoten die corona verschijnselen hebben mogen niet naar school. Dit is voor de veiligheid van de medeleerlingen en de leraren.

Er heeft een kind uit een andere klas bij ons gespeeld, die klas moet nu in quarantaine, moeten wij ook in quarantaine?
Nee, dat hoeft niet, tenzij het kind dat besmet is zelf bij de familie heeft gespeeld. Dan blijft uw kind 5 dagen in quarantaine. U kunt een afspraak maken voor een test op de 5e dag bij de GGD. Wilt u dit niet? Dan blijft uw kind 10 dagen thuis.

Wanneer mag mijn kind niet naar school of de kinderopvang?
 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 
 • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.
 • Kinderen die een nauw contact zijn van iemand met COVID-19.
 • Kinderen die terugkomen uit een hoogrisicogebied. 
Kinderen van 0-4 jaar 

Kinderen van 0-4 jaar mogen naar de opvang:
 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten;
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.
 • Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
Mag mijn kind ( 0 – 12 jaar) met coronaklachten getest worden?

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-4 jaar in ieder geval dringend geadviseerd: 
 • Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel) – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang*.
 • Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen.
 • Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 EN is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die COVID-19 heeft.
 • Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 EN is een contact (categorie 2- of 3-contact) van iemand die COVID-19 heeft.
De GGD adviseert testen omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 
Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar met toevoeging dat zij ook al een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten. 

Mag mijn kind ook gebruikmaken van een sneltest? Of moet het echt een test van het RIVM zijn (wattenstok neus en mond)?
Op dit moment is door de overheid besloten dat het een test van het RIVM moet zijn.

Moet ik in het weekend ook melden dat mijn kind besmet is geraakt? Of is maandag vroeg genoeg?
Graag in zodra u de uitslag heeft en deze is positief direct de school inlichten, ook in het weekend. De school kan dan actie ondernemen en met de GGD overleggen hoe te handelen.

Wat als mijn kind in het begin van de vakantie positief wordt getest, moet de rest van de klas dit dan weten ivm quarantaine?
Graag in zodra u de uitslag heeft en deze is positief direct de school inlichten, ook in de vakantie. De school kan dan actie ondernemen en met de GGD overleggen hoe te handelen.

Ik wil niet dat mijn kind getest wordt. Wat nu?
U heeft het recht ervoor te kiezen uw kind niet te laten testen. Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de peuterschool of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school. 

Kan mijn kind zonder mijn toestemming op school op corona getest worden?
Er worden geen tests uitgevoerd op school. Als u uw kind wilt laten testen maakt u hiervoor zelf een afspraak bij de GGD. 

Delen
Terug naar overzicht