nieuws

ResearchLab SCOH aan de slag met vijf onderwijsvragen

23-05-2019
Het ResearchLab van SCOH is de plek waar leerkrachten en andere medewerkers antwoorden krijgen op onderwijsvragen. Het lab is inmiddels vol in bedrijf. ,,Bijzonder dat we dit als stichting zelf kunnen doen. Dit onderzoek staat dicht bij de praktijk op onze scholen.”

In het directeurenoverleg van SCOH zijn de afgelopen tijd verschillende onderzoeksvragen besproken, waarvan er uiteindelijk vijf werden geselecteerd. Hiermee zijn projectleiders Mireille Dees en Angela Molema van het ResearchLab aan de slag gegaan. Zij werken in het researchteam samen met leerkrachten van verschillende SCOH-scholen.  

Concreet rekenmateriaal  
De eerste onderzoeksvraag gaat over concreet rekenmateriaal. De school die deze vraag heeft ingebracht, werkt met verschillende materialen om het rekenen te ondersteunen. Je kunt daarbij denken aan weegschaaltjes in een aantal uiteenlopende maten. We doen literatuuronderzoek naar wat bekend is over de effectiviteit van dit soort materialen bij het ondersteunen van lessen.

Passend onderwijs
Bij de tweede vraag draait het om hoogbegaafdheid. Hoe kunnen we de best presterende leerlingen zo goed mogelijk bedienen met ons onderwijs? In feite is dit een vraag naar wat passend onderwijs is voor deze doelgroep. Dat raakt aan de derde onderzoeksvraag: Kunnen we van leerlingen die nog geen Nederlands beheersen, vragen om Engels te leren in de onderbouw? Wat weten we hier al over?  In hoeverre werkt het? Ook hier doen we onderzoek naar. 

Taal in de onderbouw  
Het ResearchLab doet ook onderzoek op het terrein van taalvaardigheid en woordenschat bij kinderen in groep 2 tot en met 4. We onderzoeken de resultaten van de leerlingen die werken met Bouw! binnen onze scholen. Dit is een woordenschat-interventieprogramma. Scholen zetten het in om leesproblemen te voorkomen bij kinderen die moeite hebben met woordenschat.

Cito en woordenschat
Om woordenschat draait het ook bij de vijfde en laatste onderzoeksvraag. Het researchlab onderzoekt hoe je de Cito-woordenschattoets kunt vertalen naar de onderwijspraktijk. Cito is buiten het onderwijsveld vooral bekend van de eindtoets voor groep 8, maar het is mogelijk om met de toetsen van Cito kinderen al te monitoren vanaf de kleutergroepen. Halverwege en aan het einde van elk schooljaar wordt dan een toets afgenomen voor rekenen, begrijpend lezen en woordenschat. Op sommige scholen hebben kinderen meer moeite met woordenschat. Cito toetst kinderen met 40 willekeurige woorden. De vraag is of die werkwijze bij deze doelgroep echt een goed beeld geeft van de woordenschat. Met dit onderzoek geven we praktische handvatten aan de scholen die met de Cito-woordenschattoetsen werken. Dat helpt hen bijvoorbeeld om de resultaten goed te koppelen aan de scores op het gebied van begrijpend lezen, want woordenschat en begrijpend lezen staan in verband met elkaar. 

Maatwerk
Goed onderbouwde antwoorden op vragen uit de praktijk, dat is wat het ResearchLab de scholen binnen SCOH biedt. Er zijn wel landelijke initiatieven zoals de Kennisrotonde, maar er zijn weinig schoolbesturen die op deze manier zelf onderzoek doen. Bijzonder dus dat SCOH dit wel zelf doet. Het waardevolle is dat ons werk heel dicht bij de praktijk op de scholen staat. De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn daardoor echt van waarde voor de school die de vraag gesteld heeft. Ook andere scholen kunnen hier straks hun voordeel mee doen. Het is maatwerk.

Eigen website
Op het moment dat we Mireille interviewden, werd er nog druk gebouwd aan de nieuwe website voor het ResearchLab. Binnenkort meer informatie op https://scohresearchlab.nl/

Delen
Terug naar overzicht