nieuws

Ruimte en richting voor onderwijsvernieuwingen

05-10-2018
SCOH bouwt aan toekomstbestendig onderwijs. Het schoolbestuur geeft in de nieuwe strategische agenda richting en ruimte voor onderwijsvernieuwingen. Deze maand heeft het schoolbestuur een tour langs meerdere locaties gehouden om alle schooldirecteuren, leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij te praten en om scholen te enthousiasmeren voor onderwijsvernieuwing op schoolniveau.

Bestuursvoorzitter Gerard van Drielen blikt tevreden terug op de tour, die door in totaal ruim 350 SCOH-medewerkers is bezocht. ,,Op het stafbureau hebben we anderhalf jaar lang gewerkt aan de strategische agenda’’, vertelt hij. ,,Binnen SCOH heeft iedereen mee mogen denken en praten over de inhoud. We wilden heel bewust een strategische agenda met plannen die uit de organisatie zelf komen en daardoor draagvlak hebben binnen SCOH. ’’  
 
De uitkomst is dat SCOH de komende jaren gaat werken aan onderwijsvernieuwing. Scholen mogen zelf kiezen op welk vlak ze willen vernieuwen. Gerard: ,,Je kunt denken aan een specialisatie in techniek, of je kunt aan de slag gaan met projectonderwijs, of juist werken met niveaugroepen in plaats van jaarklassen (unitonderwijs) enzovoort. De strategische agenda geeft de kaders aan van de schoolontwikkeling, van de scholen wordt verwacht dat zij binnen deze kaders zelf invulling geven aan hun schoolontwikkeling en vernieuwing. Scholen bepalen met hun team wat het beste past bij de school, de wijk, de populatie en het team.’’ Scholen hebben komend jaar de opdracht om een schoolplan te schrijven waarin de doelen uit de strategische agenda uitgewerkt zijn.  
 
Verschillende SCOH-scholen zijn daar al heel goed mee bezig en die voorbeelden kwamen ook tijdens de presentatie aan bod. Er werden vlogs getoond van leerkrachten of schooldirecteuren die een specifiek onderdeel al verder hebben uitgewerkt. ,,Ik merk dat scholen heel erg geïnteresseerd zijn in onderwijsvernieuwing. Die vlogs van collega’s van andere scholen zijn bedoeld om mooie voorbeelden te laten zien om zo anderen op ideeën te brengen en om te enthousiasmeren.’’

Komende periode besteedt de SCOH-nieuwsbrief veel aandacht aan onderwijsvernieuwing.

Delen
Terug naar overzicht