nieuws

SCOH houdt kwaliteit in beeld

13-12-2018
Leerlingen van SCOH verdienen het beste onderwijs en daarom is kwaliteitszorg een belangrijk aandachtspunt voor SCOH. Zowel op school- als op bestuursniveau staat kwaliteit hoog in het vaandel. Vlak voor de zomer is een nieuw kwaliteitsbeleid vastgesteld. Het hart van het kwaliteitsbeleid wordt gevormd door 8 standaarden. Deze standaarden zijn de komende vier jaar de leidraad voor de kwaliteit van ons onderwijs. 

Daniëlle Ames, beleidsmedewerker onderwijs: ,,Vorig schooljaar hebben we het kwaliteitsbeleid herijkt. Daarbij is de relatie gelegd met de nieuwe strategische agenda van SCOH,  het inspectiekader en het waarderingskader voor de interne audits”.

SCOH legt de lat hoog. Daniëlle: “We willen met z’n allen kwalitatief goed onderwijs bieden aan de leerlingen en hebben hoge ambities’’ Samen met de werkgroep onderwijskwaliteit en de schooldirecteuren zijn de acht standaarden geformuleerd. Zij schetsen een beeld van wat verwacht kan worden van een SCOH-school. Waarbij kwaliteit niet alleen draait om leerprestaties maar veel breder is en ook bijvoorbeeld gaat over schoolklimaat, visie, planmatigheid en professionele cultuur. De beschrijving van kwaliteit vormt het uitgangspunt voor de schoolplannen van de scholen, de schoolgesprekken en interne audits. 

,,De standaarden zijn niet nieuw, maar geven weer wat wij binnen SCOH met elkaar verstaan onder ‘een school van kwaliteit’. In de organisatie zijn vele goede voorbeelden te ontdekken van de verschillende standaarden’’, vertelt Daniëlle. Elke maand lichten we er eentje uit in deze nieuwsbrief en op onze website. We beginnen met De Meerpaal op standaard 6: Een school van kwaliteit heeft goede onderwijsresultaten en presenteert die aan zijn omgeving.


Standaard 1: Een school van kwaliteit heeft een missie en daaruit volgend een visie op goed onderwijs die is uitgewerkt in een duidelijk onderwijsconcept en vertaald in een passend onderwijsaanbod. 

Standaard 2: Een school van kwaliteit werkt doelgericht, planmatig en transparant aan de verbetering van de (onderwijs)kwaliteit.

Standaard 3: Een school van kwaliteit heeft zicht op de ontwikkeling van kinderen.

Standaard 4: Een school van kwaliteit heeft eisen geformuleerd voor het pedagogisch didactisch handelen van de leerkrachten.

Standaard 5: Een school van kwaliteit werkt continu aan een veilig schoolklimaat.

Standaard 6: Een school van kwaliteit heeft goede onderwijsresultaten en presenteert die aan zijn omgeving.

Standaard 7: Een school van kwaliteit kent een professionele (kwaliteits)cultuur.

Standaard 8: Een school van kwaliteit staat midden in de samenleving en legt verbinding met zijn omgeving.

Werk je bij SCOH en wil je graag 'Gluren bij de Buren'? Op 12 februari ben je welkom bij basisschool De Meerpaal. 

Delen
Terug naar overzicht