nieuws

Start van het nieuwe schooljaar

07-09-2020
Het nieuwe schooljaar is begonnen! De klassen stromen weer vol, maar toch is alles anders dan normaal. “Voor de zomervakantie dachten we nog dat de maatregelen nu wel versoepeld zouden zijn, maar daar is geen sprake van. De start van de scholen gebeurt met dezelfde richtlijnen als voor de vakantie,” vertelt Gerard van Drielen, voorzitter van het College van Bestuur van SCOH, “Maar we vinden het fijn dat alle kinderen weer naar school kunnen.”

Spannende tijd

De scholen hebben het voor elkaar gekregen om de personele bezetting in de basis op orde te krijgen, al is het met wat kunst- en vliegwerk. “We kunnen starten, maar ik heb wel grote zorgen over de risico's die we lopen als gevolg van de coronacrisis'', vertelt Gerard. ''Er is weinig voor nodig dat scholen toch in de probleem komen omdat leerkrachten vanwege (verkoudheids)klachten thuis moeten blijven. We doen ons uiterste best om het onderwijs voor iedereen door te laten gaan. Daarvoor maken we ook gebruik van zij-instromers en uitzendkrachten. Maar het wordt hoe dan ook een spannende tijd. Samen zetten we onze schouders eronder. Ik heb veel waardering voor ons personeel dat zich in deze bijzondere situatie inzet om het onderwijs zo normaal mogelijk door te laten gaan!” 

Investering

Toch zijn sommige dingen blijvend veranderd. “Digitaal onderwijs op afstand heeft het afgelopen half jaar een enorme boost gekregen. Eerder dit jaar is er al extra geïnvesteerd in apparatuur zoals laptops en tablets, zodat de kinderen les konden krijgen op afstand,” vertelt Gerard. “Nu volgt een tweede ronde van investeringen. Als we de computers op school nodig hebben, kunnen kinderen ze thuis natuurlijk niet gebruiken. Door meer apparaten aan te schaffen zorgen de scholen ervoor dat ze genoeg middelen hebben om les te geven op afstand, bijvoorbeeld als een klas naar huis wordt gestuurd omdat een leraar ziek is.”

Tempo aanpassen

Ondanks alles verandert er aan de jaarplannen van de scholen niet veel. Het tempo waarop de plannen worden uitgevoerd zal wel lager liggen. Gerard: “We willen graag vasthouden aan de ontwikkelingslijnen uit de jaarplannen. Maar het tempo zal anders zijn dan we twee jaar geleden hadden verwacht.” Er moeten ook prioriteiten worden gesteld: wat is nu belangrijk en wat kan wachten? “De ontwikkeling van de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen, blijft het belangrijkste. Daar blijven we aandacht aan besteden. Ook blijft elke school werken aan de ambities die zij gesteld hebben in het schoolplan. Het is dan wel anders dan normaal, toch blijven we ambitieus en ontwikkelingsgericht werken aan nóg beter onderwijs voor al onze leerlingen.”

Delen
Terug naar overzicht