nieuws

Stevige basis voor afstandsonderwijs op De Spiegel

16-04-2020
Op basisschool De Spiegel lag de focus vanaf dag 1 op het organiseren van opvang en het zoveel mogelijk voortzetten van de lesstof en de jaarplanning. Samen met haar team richtte directrice Emira Bilkic daarvoor drie werkgroepen in: opvang, lespakketten en digitale instructies. ‘’We hebben als team gekeken wie waar goed in is en welke prioriteiten op ieders bordje liggen. Zo zijn de werkgroepen ontstaan en is iedereen razendsnel aan de slag gegaan’’, aldus Emira.

Stevige basis
Inmiddels staat er een stevige en duidelijke structuur. Alle leerkrachten maken weekroosters en delen deze op maandag met de leerlingen en de ouders. Zo hebben zij goed in beeld wat er voor die week op het programma staat. Met behulp van instructiefilmpjes (opgenomen door de leerkrachten) en de vertrouwde lesboeken gaan de kinderen hiermee aan de slag. Emira: ‘’Voor sommige vakken of activiteiten waren er nog geen kant-en-klare lespakketten of -materialen. Ouders van kleuters beschikken bijvoorbeeld thuis lang niet over zoveel knutselspullen als op school. Daarom heeft de werkgroep lespakketten zelf werkboeken gemaakt en materialen uitgedeeld. En voor bijvoorbeeld zaakvakken zie ik creatieve dingen voorbij komen zoals challenges en het ‘Dilemma van de Dag’. Erg leuk!’’ 

Ondersteuning en contact
Voor vragen en uitleg over de opdrachten zijn de leerkrachten iedere dag tussen 10 en 12 uur bereikbaar via mail en whatsapp. Voor leerlingen die meer moeite hebben met bepaalde vakken is extra ondersteuning beschikbaar. Ook is er iedere week telefonisch contact tussen de leerkracht en de ouders om te horen hoe het gaat en of ze ergens ondersteuning bij nodig hebben. Hier gaan de werkgroepen vervolgens weer mee aan de slag. De Spiegel gebruikt Teams vooralsnog alleen voor intern overleg. Wanneer de scholensluiting langer gaat duren, wordt Teams mogelijk ook uitgerold naar leerlingen en ouders. 

Uitdagingen
Deze periode van afstandsonderwijs brengt volop uitdagingen en soms ook zorgen met zich mee. Zo denkt Emira na over de vraag hoe je het niveau van de leerlingen en de ontwikkeling die ze doormaken goed in beeld kunt krijgen. ‘’Dat is best lastig, want je kunt in deze tijd gewoon niet 100% valide toetsen afnemen. Maar straks, als we weer terug gaan naar onderwijs op school, is het wel belangrijk om te weten waar iedereen staat en wie wat nodig heeft. Ik zou hier graag met andere scholen over sparren. Ook zijn we volgens mij allemaal op zoek naar bevestiging. We hebben snel en veel beslissingen gemaakt. Daar vraagt de situatie ook om, maar doen we wel het goede? Ik vond het prettig dat er een kwaliteitskaart afstandsonderwijs is opgesteld. Dat geeft houvast. We gebruiken de kwaliteitskaart in de werkgroepen als checklist om te kijken of we niets vergeten.’’

Profijt voor de langere termijn
Sommige initiatieven en werkwijzen die door de coronacrisis zijn ontstaan zijn wellicht ook voor de langere termijn waardevol. Emira denkt bijvoorbeeld aan het inzetten van instructiefilmpjes in het kader van het lerarentekort. ‘’Als een leraar ziek is, kan het voorkomen dat hij of zij vervangen wordt door een onderwijsassistent of een ouder. Zij kunnen de instructiefilmpjes dan mogelijk gebruiken om het onderwijs zoveel mogelijk voort te zetten.’’

Voorbeelden van De Spiegel

Delen
Terug naar overzicht