SCOH bij jou in de buurt?

Zoek SCOH in de buurt

Uitruil reiskosten

De coronacrisis heeft ook in 2021 weer invloed op alles en wederom is de uitruil reiskosten daar geen uitzondering op. Gelukkig vallen de gevolgen voor de medewerkers van SCOH dit jaar erg mee omdat de meeste medewerkers van SCOH onder de oude regeling vallen. De overige medewerkers kunnen ook gebruik maken van de uitruil reiskosten, maar wel onder andere voorwaarden. Hieronder lees je meer daarover.

Zoals gezegd vallen de gevolgen voor de meeste medewerkers van SCOH erg mee en daarom kunnen werknemers van SCOH (CAO PO, CAO VO en CAO Kinderopvang), ook dit jaar gebruik maken van de uitruil reiskosten. Deze regeling houdt in dat je een gedeelte van je belaste eindejaarsuitkering ruilt voor een onbelaste vergoeding voor de gereisde kilometers woon-werkverkeer. Anders dan in 2020 hoeft er dit jaar voor de meeste werknemers geen correctie gemaakt te worden voor het aantal dagen als gevolg van o.a. de lockdown. Voor de berekening van de uitruil kan dus, net als voor corona, uitgegaan worden van een gemiddelde van 214 werkdagen per jaar.

 

Een rekenvoorbeeld:

Een werknemer (CAO PO) woont 7,5 km van de school en reist 4 dagen per week. Op jaarbasis zijn dit dus 7,5x2x214x4/5= 2568 km. Onbelast mag er € 0,19 per kilometer (met een maximum van 150 km per dag) worden vergoed. In dit geval dus 2568 x € 0,19 = € 487,92. Vanuit de CAO is er in dit voorbeeld al een woon-werkvergoeding betaald van in totaal € 43,80. Dit bedrag moet in mindering worden gebracht zodat € 444,12 (€ 487,92 - € 43,80) kan worden uitgeruild voor een netto vergoeding.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de regeling uitruil reiskosten wordt in dit voorbeeld de bruto eindejaarsuitkering verminderd met € 444,12 en wordt dit bedrag netto uitbetaald.

Normaal moet over de eindejaarsuitkering loonbelasting worden ingehouden. Maak je gebruik van de uitruilregeling dan betaal je belasting over een lager bedrag en ontvang je per saldo meer netto. Bij 37,05% belasting bedraagt dit bijvoorbeeld € 164,55. (Dit is een rekenvoorbeeld en kan dus in gelijke situaties iets afwijken van de werkelijkheid).

Zelfs voor iemand, direct naast de school woont, is het financiële voordeel al een paar tientjes, dus het loont de moeite om van deze regeling gebruik te maken.

Zoals genoemd geldt deze regeling voor de meeste medewerkers. Voor medewerkers van Staf- en Servicebureau geldt een aangepaste regeling gebaseerd, op het werkelijk aantal gereisde dagen. Zij worden hierover apart geïnformeerd. Daarnaast kan ook voor schooldirecteuren, adjunct directeuren en administratieve krachten op de scholen een aangepaste regeling gelden en daarom zullen ook zij apart geïnformeerd worden. Tenslotte zijn er mogelijk ook nog andere medewerkers, die regelmatig hebben thuisgewerkt en waardoor mogelijk de aangepaste regeling van toepassing is. Voor hen geldt dat zij zich tot de afdeling PSA van het Servicebureau (email: PSA@scoh.nl) kunnen wenden voor nadere informatie indien zij gebruik wensen te maken van deze regeling. Alle overige medewerkers kunnen gebruik maken van de standaard regeling.

Aanvragen van de uitruil reiskosten gaat heel eenvoudig via Servicebureau Online en klik op de tegel zelf regelen:

servicebureau 1

In het volgende scherm kun je vervolgens kiezen voor Uitruilen reiskosten:

servicebureau 2

Let op 1: Gelijktijdig met de aanvraag van de uitruil reiskosten is het ook de bedoeling dat je het rooster controleert dat rechts in het scherm wordt weergegeven. Is dit correct dan kun je in het veld opmerkingen “Geen wijziging” invullen en anders graag even de wijzigingen doorgeven, zodat eventuele correcties kunnen worden doorgevoerd.

Let op 2: De aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 19 november 2021 worden ingediend. Aanvragen, die na 19 november 2021 worden ingediend, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen i.v.m. met de sluiting van de salarisverwerking.

Alle aanvragen, die op een later tijdstip door ons worden ontvangen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Meer Actueel

lintje doorknippen SCOH kantoor

Op woensdag 9 november is op feestelijke wijze het Huis van SCOH geopend, het hoofdkantoor van SCOH aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag.

Balonnenboog met juf en drie kinderen voor opening gebouw Vroondaal

Een vrolijke dag voor de kinderen en collega's van Kindcentrum Vroondaal: op 2 november betrokken zij hun splinternieuwe gebouw aan de Bertrand Russelllaan. Directeur Stephanie Kasteel: “Het resultaat is werkelijk práchtig.

foto steven spaans

Mensen die in het onderwijs werken, doen dit met hart en ziel. Zo ook Steven Spaans, die tijdens de SCOH Inspiratiedag op 19 september uitgeroepen werd tot 'Meest Inspirer