nieuws

Van evenementencoördinator tot extra uren voor vakdocent en conciërge: gelden werkdruk goed ingezet

18-03-2019
Alle basisscholen krijgen het sinds dit schooljaar, extra budget om de werkdruk te verlagen. De scholen bepalen samen met het bestuur van SCOH hoe ze dit geld inzetten. ,,Hoe het bevalt? Perfect. Onze evenementencoördinator neemt ons echt werk uit handen.”

De gelden kwamen beschikbaar na het landelijke werkdrukakkoord van 2018. Nog voor dit akkoord werd gesloten, had SCOH al opdracht gegeven voor een onderzoek naar werkdruk. Adviesbureau DUO heeft het uitgevoerd op vier SCOH-scholen. Renske Kolvoort, sectordirecteur personeel en organisatie: ,,In elk team is een gedetailleerde vragenlijst uitgezet, om te achterhalen wat de belangrijkste oorzaken zijn van werkdruk. Vervolgens heeft het team in een workshop met elkaar nagedacht over concrete maatregelen die de werkdruk kunnen verlagen.” 

Extra inzet (vak)leerkrachten
Het werkdrukakkoord betekent voor SCOH dat er dit schooljaar in totaal ongeveer 1,5 miljoen beschikbaar is voor maatregelen die bijdragen aan werkdrukverlaging. ,,Het schoolteam en schoolleider bespreken hoe dit geld het beste kan worden ingezet, de personeelsgeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de besteding.” Omdat het bestuur de begroting van de school goedkeurt, is er goedkeuring nodig van het bestuur voor de plannen die op de school gemaakt worden voor de inzet van werkdrukmiddelen. Een groot deel van de SCOH-scholen heeft inmiddels een goedgekeurd plan voor de inzet van het geld. Renske: ,,De directeuren en teams zijn er goed mee aan de slag gegaan. Op verschillende plekken is gekozen voor meer handen in de klas, veel scholen kiezen voor extra inzet van (vak)leerkrachten. We zien dat de werkdrukmiddelen inderdaad zijn besteed aan het verbeteren van de werkdrukfactoren die ook in het DUO-onderzoek naar voren kwamen.”

Docent kleutergym 
Op CBS De Vliermeent is gekozen voor extra inzet van een gymdocent om de werkdruk van het team te verlagen. Directeur Erik Flinterman: ,,We hadden al een vakdocent voor de hogere groepen, maar nog niet voor de kleuters. Tot dit schooljaar gaven de leerkrachten van de groepen 1 en 2 daarom zelf gymles. Voorbereiden, toestellen neerzetten, de les geven, alles weer opruimen, dat was veel werk. Nu doet de vakdocent dit. Dat geeft de groepsleerkrachten ruimte om in die tijd andere lessen te ontwikkelen en voor te bereiden. We zijn hier echt blij mee. De kleuters krijgen heel gericht onderwijs én ik heb een jonge gymdocent een leuke parttime baan kunnen bieden.” 

Meer tijd voor andere taken en een schonere school
De rest van de werkdrukmiddelen wordt op De Vliermeent besteed aan extra leerkrachten en uitbreiding van de conciërge-uren. ,,Ik heb een aantal extra docenten kunnen aannemen die per toerbeurt de groep overnemen. Dat geeft de groepsleerkrachten de tijd om andere taken te doen. Andersom kan ook, de groepsleerkracht blijft dan zelf in de klas en de extra docent doet het nakijkwerk. Daar hebben we met elkaar een rooster voor gemaakt. Het is prettig dat we zo flexibeler kunnen werken. Ook de uitbreiding van conciërge-uren bevalt goed. Onze vaste conciërge doet nog steeds zijn eigen taken, met het extra budget hebben we een tweede kracht aan kunnen nemen voor een aantal uur per week. Zij zorgt er nu voor dat alle ruimtes er goed uitzien. Fijn dat we in deze tijd van lerarentekorten toch zo het team hebben kunnen uitbreiden. We hebben het zelf kunnen bepalen en bedenken. Ik krijg positieve reacties van leerkrachten, op die extra dagdelen buiten de klas krijgen ze veel werk verzet.”

Evenementencoördinator neemt collega’s werk uit handen
CBS Leyenburg heeft met de extra gelden een evenementencoördinator aangesteld. René van der Hoek, interim-directeur: ,,Uit een teamdiscussie kwam naar voren dat vooral het werk in een feestcommissies relatief veel tijd kost. Als je die taken uitbesteedt aan één persoon die alles goed op een rij zet en voorbereidt, is dat veel effectiever dan wanneer je er met vijf mensen over vergadert.” Leerkracht groep 7 en evenementencoördinator Veerle Vis heeft een dag in de twee weken voor haar nieuwe taak, die ze combineert met lesgeven en haar taken in het kader van de verlengde schooldag. Veerle: ,, Ik vind het leuk om dingen uit te zoeken en te regelen, de afwisseling met het lesgeven is prettig. Buiten de school organiseer ik ook veel, bijvoorbeeld voor een zomerkamp van de YMCA in het Schilderskwartier.” 

Feesten voorbereiden: van Pasen tot jubileum
Veerle maakt voor alle feesten op school een opzet. ,,Die deel ik met collega’s, zodat ze nog zaken kunnen toevoegen of wijzigen. Daarna maak ik bijvoorbeeld een PowerPoint en kies ik liedjes uit. Voor bepaalde praktische taken benader ik collega’s, maar in de voorbereiding hebben zij er minder werk aan. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met Pasen. Ik kijk dan wat Trefwoord (lesmethode levensbeschouwing red.) zegt over de paasviering en of dat past bij onze school. Kennen de kinderen de liedjes, vinden we dat leuk? Ook voor ons jubileumfeest ben ik al bezig met voorbereidingen, want De Leyenburg bestaat binnenkort 50 jaar.” Directeur René is erg te spreken over de nieuwe werkwijze. ,,Het bevalt perfect, Veerle neemt ons echt werk uit handen. Het positieve effect op de werkdruk is direct voelbaar en merkbaar op school.”

Evaluatie
De inzet van de gelden werkdruk wordt in de loop van het jaar geëvalueerd. Renske: ,,We gaan later dit schooljaar nog langs de directeuren, om hen te vragen naar hun ervaringen. Met de uitkomsten kunnen alle scholen binnen SCOH hun voordeel doen.”
Tijdens het maken van deze nieuwsbrief werd bekend dat er komend schooljaar landelijk meer geld beschikbaar komt voor werkdrukverlaging. Het geld was al beloofd, maar komt eerder dan oorspronkelijk gepland. Voor heel Nederland gaat het in 2019-2020 om 333 miljoen euro (in plaats van 237 miljoen). Per leerling kan er daardoor ongeveer 220 euro extra besteed worden door scholen in het primair onderwijs.

Delen
Terug naar overzicht