nieuws

Van missie en visie naar goed doordacht onderwijsconcept

11-04-2019
Voor sommige scholen is de missie en de visie een papieren tijger. Een document dat nauwelijks wordt gebruikt, laat staan toegepast. Op SCOH-scholen is dat niet het geval want het integreren van de missie en visie in een goed onderwijsconcept is één van de speerpunten van het kwaliteitsbeleid van SCOH. Drie scholen vertellen hoe zij hiermee omgaan.

School: M.M. Den Hertogschool 
Directeur: Karin Landman 
 

,,Onze visie is ons kompas. Alles wat we doen en wat we aanpakken, komt vanuit die visie’’, vertelt Karin Landman. ,,Het mooiste is als kinderen onze missie en visie herkennen in de dagelijkse praktijk. Bij ons staat een veilig leerklimaat voorop. Ik denk dat onze leerlingen dit herkennen in een prettige sfeer en dat het gezellig is op school en in de keuzes die wij maken op het gebied van ons onderwijs.’’  
Als er belangrijke keuzes op tafel liggen, helpt een goede missie en visie. Wij geloven dat ieder kind en medewerker van ons kindcentrum talenten heeft. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het projectmatig werken in de middagen en het groepsdoorbrekend werken in de bovenbouw. In de bovenbouw zijn we dit jaar gestart met het zogenaamde unitonderwijs.
De M.M. Den Hertogschool zit midden in het proces om een Kindcentrum te worden. Daarbij zijn opvang en onderwijs geïntegreerd met één doorlopende leerlijn en een gezamenlijke missie en visie. Karin: ,,Afgelopen jaar hebben we samen met het team van de school en de opvang zes studiedagen gehad om samen een nieuwe missie en visie samen te stellen. Het is niet alleen heel inspirerend om dit samen te doen, hierdoor zit de missie en visie in alle vezels van onze organisatie.’’  
 
 
School: IKC Vroondaal 
Directeur: Judy Menger  
 

,,Vroondaal is een nieuwe school, we zijn net anderhalf jaar open. Onze missie en visie zijn samengesteld terwijl we openden, die twee processen liepen eigenlijk synchroon. We hebben vanaf het prille begin tegen elkaar gezegd dat wel een toekomstbestendige school wilden, een moderne school, en dat we onze beloften altijd waar wilden maken.’’ 
De missie en visie zijn samengesteld door bestuur, directie, ouders en leerkrachten. Ondertussen is de missie en visie uitgewerkt tot een onderwijsconcept. ,,We hebben er bewust voor gekozen om dit te verwerken tot een infographic en die zichtbaar in school te hangen. Dit is een houvast voor de medewerkers waar je vaak op teruggrijpt als je beslissingen moet nemen. Juist door het beeldend te maken en zichtbaar in school op te hangen, heeft het een enorme meerwaarde.’’  
Als voorbeeld noemt Judy het idee voor een juniorcollege voor kinderen van 10 tot 14 jaar. ,,Er zijn nu veel aanbieders actief die ons hiervoor benaderen. Omdat wij in ons plan hebben staan dat we focussen op de doorgaande leerlijn 0-6 jaar, hoeven we niet lang te vergaderen over zo’n idee. Niemand hoeft zich erin te verdiepen. Het past op dit moment niet bij onze school en ons onderwijsconcept en dus kunnen we zo’n aanbieder afwijzen.’’  
Andere scholen kunnen gemakkelijk van koers raken als de missie en visie ondergesneeuwd zijn geraakt. Vroondaal niet. ,,We spiegelen onze keuzes altijd aan de missie, visie en onderwijsconcept. Dat is heel verhelderend en in sommige gevallen dus ook werkdrukverlagend.’’  

School: Koetsveldschool 
Directeur: Bart Moerman 


,,Onze missie en visie hebben we uitgewerkt in een mindmap’’, vertelt Bart Moerman.  ,,Daarin staan de vijf thema’s waar we aan willen werken. Elke vergadering pakken we de mindmap erbij. Het is fijn om een leidraad te hebben. Als school word je overspoeld met allerlei initiatieven waar je aan kunt meedoen: collectes voor goede doelen, themadagen, nieuwe methodes of projecten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Het zijn stuk voor stuk mooie initiatieven, maar hoe maak je een keuze? Met onze mindmap is dat een stuk makkelijker. Met de modderdag doen we bijvoorbeeld bewust wél mee omdat duurzaamheid één van onze thema’s is en buitenspelen een uitwerking daarvan voor onze leerlingen. Maar een aanbod dat niet in de mindmap past, kunnen we afslaan. De missie en visie is dus een leidraad die heel belangrijk is om goede keuzes te kunnen maken.’’ 
Ook op het gebied van professionalisering van het team, is de missie en visie leidend. ,,Dat betekent dat ik soms mensen moet teleurstellen. Die willen dan bijscholing doen op een bepaald onderwerp omdat ze daar zelf heel erg in geïnteresseerd zijn. Zolang het echter niet bij de mindmap past, hebben we een ander gesprek met elkaar.’’ 
Twee jaar geleden startte de school een traject om de bestaande missie en visie te herijken. Bart: ,,De visie was een dood document geworden dat in de kast was beland en er zelden uitkwam. Juist om de werkdruk te verlagen, helpt een goede missie en visie enorm, vandaar dat we de urgentie voelden de missie en visie aan te pakken.’’ Een professionele leergemeenschap van enkele teamleden trok de kar, maar er werd constant contact gehouden met de rest van het team. ,,Omdat wij speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs geven, is ons team best groot. We hebben zeventig medewerkers op onze school. Dat maakt het belangrijk dat iedereen bij zo’n traject betrokken wordt.’’ 
Die betrokkenheid is gebleven doordat de mindmap regelmatig op tafel komt. Ook bij de uitwerking van initiatieven is de betrokkenheid groot. ,,Dat komt doordat iedereen niet alleen achter de keuze staat, maar ook het waarom kent.’’ Delen
Terug naar overzicht