nieuws

Van vreedzame school naar vreedzame wijk

12-11-2018
De Meester Schabergschool is al meer dan tien jaar een ‘Vreedzame School’. In de lessen leren de kinderen gezamenlijk besluiten te nemen, conflicten op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de gemeenschap. De Vreedzame School is een onderwijsmethode die tot doel heeft dat alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen op school waardoor ze beter tot leren komen. Omdat de ervaringen op de Schabergschool zo positief zijn, neemt de school nu ook deel aan de ‘Vreedzame Wijk’. Bij dit project kunnen de kinderen de geleerde sociale vaardigheden niet alleen op school, maar ook in de wijk toepassen. 

De wijk Kortenbos is de tweede Vreedzame Wijk van Den Haag. Onlangs tekenden welzijnsorganisaties, wijkagenten, gemeente Den Haag en twee basisscholen een intentieovereenkomst. De Meester Schabergschool is daar één van. Schooldirecteur Joke Siebeler: ,,Kinderen groeien niet alleen op school op, maar ook thuis, bij de kinderopvang of in het wijkpark achter onze school. Het aanleren van sociale vaardigheden stopt dus niet als de school uit is. Het mooie van de Vreedzame Wijk is dat allerlei partners uit de wijk dezelfde pedagogische aanpak hanteren. Dit is voor kinderen heel fijn.’’ 

Het idee van de Vreedzame Wijk is helder: burgerschapsvorming vindt overal plaats, niet alleen op school. De Vreedzame Wijk is erop gericht om aan te sluiten bij wat kinderen op school meekrijgen op het gebied van democratisch burgerschap. In de wijk (instellingen, thuis, publieke ruimte) worden op die manier de democratische competenties van jeugdigen ondersteund en versterkt.

Kinderen leven vaak in gescheiden werelden (school, thuis, opvang, clubjes, straat). Als het lukt om die werelden 'aan elkaar te knopen’, dan draagt dat bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Door aan te sluiten bij de werkwijze van de scholen wordt het voor de kinderen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen, regels en afspraken gelden. Het gaat dan om gebruik van dezelfde taal, inspelen op de geleerde vaardigheden, zelfde pedagogische aanpak en manier van omgaan met conflicten en zichtbaarheid van De Vreedzame School-principes. 

Siebeler is blij met de hechte samenwerking met de gemeente, politie en welzijn in de wijk. ,,Het is ook mooi om te zien hoe het zo gegroeid is. We zijn tien jaar geleden begonnen als Vreedzame School. Later werden we een Brede Buurtschool en weer later een Brede Buurt Zone. De stap naar een Vreedzame Wijk is eigenlijk een hele logische.’’ 

Kortenbos kwam in de krant met het project Vreedzame Wijk. Lees het artikel hier:
https://www.deposthoorn.nl/nieuws/algemeen/541700/kortenbos-wil-vreedzame-wijk-zijn
 

Delen
Terug naar overzicht