nieuws

‘We willen onze leerlingen begrip en respect voor andere culturen en religies bijbrengen’

23-05-2019
Wat is je positie als christelijk schoolbestuur in een grote stad die steeds internationaler wordt? Daarover denkt SCOH na, nu er een nieuw identiteitskader wordt vastgesteld. Wat is onze identiteit? Hoe beleven we die en hoe dragen we die uit in de school? Dat zijn vragen die centraal staan.

Volgens Gerard van Drielen, voorzitter van het College van Bestuur, is het belangrijk deze vragen te blijven stellen. ,,Onze oudste school is 175 jaar, ondertussen is er nogal wat veranderd. Er zijn grote demografische veranderingen geweest waardoor op onze scholen kinderen zitten met verschillende achtergronden, zowel cultureel als religieus.’’ 

Gerard benadrukt dat SCOH open staat voor alle mensen, wat hun achtergrond ook is. Dan kom je direct voor de vraag te staan ‘hoe ga je om met andere religieuze richtingen op een christelijke school?’ De kernwaarden van SCOH geven hierop een antwoord: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar. ,,Wij hebben een protestants-christelijke achtergrond en geven ruimte aan andere religies.’’ 

Bij het formuleren van het nieuwe identiteitskader zijn in een vroeg stadium de scholen betrokken. Daarmee hoopt SCOH dat de scholen het nieuwe identiteitskader snel handen en voeten kunnen geven in de onderwijspraktijk. ,,We willen dat onze leerlingen tijdens hun schoolleven ontmoeting hebben met diverse religies en culturen. We hopen dat ze begrip krijgen voor anderen en dat ze dit begrip en respect behouden in hun verdere leven.’’ 

Identiteit betekent voor SCOH dus niet dat leerlingen bekeerd worden tot het christendom. ,,We vieren wel de christelijke feestdagen met elkaar. Verder vind je de christelijke identiek terug in de manier waarop we met mensen omgaan en de visie die we hebben op het kind en het leren.’’

Delen
Terug naar overzicht