nieuws

Wil jij je inzetten voor de GMR van SCOH?

17-12-2019
De GMR verandert.....
SCOH is een bestuur met meerdere scholen. We hebben daarom een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals de identiteit van SCOH en het strategisch schoolplan.
De GMR van SCOH gaat verkleinen van 37 leden naar 12 leden. In deze video wordt uitgelegd wat de verschillen zijn en hoe de nieuwe GMR eruit komt te zien.

Vanaf 6 december kunnen ouders en personeelsleden zich aanmelden/verkiesbaar stellen voor de GMR.
 
   

Informatieavond over medezeggenschap
Op woensdag 15 januari organiseren wij een informatieavond over de medezeggenschap bij SCOH. Daar vertellen we meer over de nieuwe GMR, welke taken en bevoegdheden de GMR heeft en wat er van je wordt verwacht als lid van de GMR. Als je hierbij aanwezig wilt zijn kun je je aanmelden via gmr@scoh.nl

Voor vragen over de kandidaatstelling of andere informatie kan je altijd contact opnemen met Sjoerd Wichems (voorzitter GMR) via swichems@scoh.nl of Manon Krol (ambtelijk secretaris GMR) via mkrol@scoh.nl of op 06-20625899

Wat is er aantrekkelijk aan de GMR?
Als personeel krijg je 100 uur per schooljaar voor het GMR-werk. Kun je dat niet regelen binnen je dienstverband? Dan behoort een tijdelijke ophoging van contracturen tot de mogelijkheden. Als ouder krijg je een vrijwilligersvergoeding voor je inzet.

Je brengt je verstand, gevoel, kennis en betrokkenheid in en je krijgt er inzicht en inspraak voor terug. Soms spannend, soms wat aan de droge kant, altijd belangrijk! De onderwerpen raken de scholen, de kinderen, de ondersteunende medewerkers en bovenal de identiteit en meerwaarde van de SCOH.

MR op de scholen
Op de scholen verandert er niks voor de MR’s. Alle zaken die de school betreffen, blijven in de school MR behandeld worden. Denk hierbij aan het formatieplan, vervangingsbeleid, schoolplan, jaarverslag, financiële informatie, schoolgids, ouderbetrokkenheid, benoeming schoolleiding, etc.


Wie kan gekozen worden voor de GMR?
Iedereen die werkt bij de SCOH en alle ouders van kinderen die op een basisschool of S(B)O-school van SCOH zitten. Je hoeft dus niet per sé in de MR te zitten om je kandidaat te stellen voor de GMR. Je mag wel als MR-lid in de GMR.

Wie kiest de GMR?
De kandidaten worden gekozen door de MR-leden van de scholen. De personeelsleden worden gekozen door de personeelsgeledingen van de MR’s van de scholen. De ouders worden gekozen door de oudergeledingen van de MR’s van de scholen. De verkiezingen vinden anoniem plaats.

Namens wie spreken de GMR-leden?
De GMR-leden spreken en adviseren vanuit hun eigen visie, kennis en verantwoordelijkheid over de algemene ontwikkelingen op stichtingsniveau. De GMR praat formeel met de voorzitter College van Bestuur. De WMS (Wet Medezeggenschap voor Scholen) geeft de kaders waarbinnen de MR en de GMR worden geraadpleegd. Bij onderwerpen die ouders en/of personeelsleden direct treffen zal contact gezocht worden met de MR’s van de scholen.

De nieuwe GMR wil goed contact met de MR’s van de scholen. Er komt een communicatieplan over het uitwisselen van informatie tussen de GMR en de MR’s van de scholen. Bij het opstellen van het communicatieplan worden de MR’s ook betrokken.


Hoe kan ik mij aanmelden als kandidaat?
Als je in de GMR wilt, meld je dan aan via deze link.

Op het formulier wordt gevraagd naar je naam, de naam van de school waar je werkt of waar je kind op zit, je telefoonnummer en het mailadres waarop je het beste bereikbaar bent. Ook heb je al gelegenheid om je motivatie op te geven.

Je kunt je aanmelden tot en met vrijdag 31 januari 2020.

Indeling van de kieskringen:
Om de verdeling van ouders en leerkrachten goed in balans te houden zijn de scholen verdeeld in kieskringen. De kieskringen zijn wijkgericht opgesteld en het speciaal onderwijs heeft een eigen kieskring. Vanuit elke kieskring komt één ouder en één leerkracht in de GMR. Je wordt dus gekozen door de MR’s van de scholen uit de kieskring van jouw school.

Klik op het kaartje om te zien welke school onder welke kieskring valt.


Delen
Terug naar overzicht