nieuws

Zomervakantie voor de deur

01-07-2020
De zomervakantie; het is bijna zover. Zoals altijd een periode van ontspanning en rust na afloop van het schooljaar. Een welkome vakantietijd, zoveel is zeker, maar wel een tijd die volgt op heel unieke periode waar Nederland de afgelopen maanden doorheen is gegaan. Gerard van Drielen, voorzitter van het College van Bestuur van SCOH, blikt terug én kijkt vooruit. 

Enorme impact
''We hebben de afgelopen maanden te maken gekregen met allerlei beperkende maatregelen, die erop gericht waren verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Nederland kwam voor een groot deel tot stilstand, het openbare leven kwam plat te liggen, bedrijfstakken werden volledig gesloten en we zagen dat de gezondheidszorg onder enorme druk kwam te staan om de grote stroom zieken op te vangen. Veel mensen zijn besmet geraakt en helaas zijn er ook in ons land duizenden doden te betreuren. De economische gevolgen van deze pandemie zijn enorm: veel bedrijven en organisaties zijn in zwaar weer, er zijn grote aantallen faillissementen en veel mensen die hun baan verliezen.'' 

Grote en nieuwe uitdagingen
''De pandemie heeft ook het onderwijs in de greep gekregen: op 13 maart van dit jaar maakte het kabinet bekend dat de scholen met onmiddellijke ingang de deuren moesten sluiten. Alle scholen stonden plotseling voor de taak om ervoor te zorgen dat de leerlingen hoe dan ook onderwijs zouden kunnen volgen, zij het dan ook op afstand, thuis. In korte tijd zijn de scholen erin geslaagd een onderwijsaanbod op afstand te realiseren, door middel van lespakketten of online lessen via internet. Of een combinatie daarvan.''

Trots en dank
''Eerder al heb ik mijn grote waardering daarvoor uitgesproken en ik wil dat hier graag herhalen. Het organiseren van onderwijs op afstand is met veel enthousiasme en vindingrijkheid opgepakt en maakte het mogelijk dat kinderen aan de slag konden blijven en dat het contact tussen de leerlingen en de leerkrachten in stand bleef. Maar ook voor anderen wil ik hier grote waardering uitspreken, en dat geldt in het bijzonder voor de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Deze periode heeft ook van hen veel gevraagd: zij stonden van de ene op de andere dag voor de opgave om hun kinderen thuis bij hun schoolwerk te ondersteunen. Dat kwam dan ook nog eens naast het werk dat voor veel ouders gewoon doorging of het kwam naast de dagelijkse zorg voor de gezinnen. Ik bedank hier graag alle ouders en verzorgers die deze taak op zich hebben genomen; zij hebben er mede voor gezorgd dat de kinderen op het onderwijs aangesloten zijn gebleven.''

Fijne en gezonde zomer!
''Nu zijn we dan toe aan de zomervakantie en ik wens alle medewerkers van SCOH, alle leerlingen en alle ouders en verzorgers een mooie tijd toe. Laten we hopen dat het Coronavirus verder teruggedrongen wordt en dat we na de vakantie het onderwijs weer voluit kunnen oppakken. We zien u allemaal graag weer gezond terug na de zomer, als alle leerlingen hun plek in de scholen weer hebben ingenomen.''

Gerard van Drielen

Delen
Terug naar overzicht