Medezeggenschap


Elke school van SCOH heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. De functie van deze MR is om mee te denken en mee te beslissen over onderwijsinhoudelijke onderwerpen, het financiële beleid en organisatorische zaken op de school. Voor onderwerpen die verder gaan dan alleen de school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Kieskringen

In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR’s van de scholen. De scholen zijn onderverdeeld in zes kieskringen en vanuit elke kieskring neemt één ouder en één personeelslid deel. Onderstaande afbeelding laat de indeling van de kieskringen zien. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.Klik op de links voor meer informatie over de vertegenwoordigers per kieskring:

Wat doet de GMR?


De GMR praat en overlegt met het bestuur, denkt mee, neemt initiatief, kijkt vooruit, denkt na over de consequenties van nieuw beleid, adviseert en toetst. Afhankelijk van het onderwerp heeft hij recht op instemming of advies over het beleid van SCOH. De GMR is ook een aanspreekpunt voor de achterban van ouders, personeel, MR’s, schoolleiding en bestuursbureau. De GMR van SCOH bestaat uit 12 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.  Zowel ouders als medewerkers hebben invloed op het beleid van SCOH. Hun inzichten en ideeën hoeven niet altijd overeen te komen met die van het bestuur. Daarom is het goed dat er overleg is tussen deze groepen. Besluiten kunnen dan zorgvuldig worden afgewogen. Tijdens de vergaderingen met de bestuurder is er ruimte om informatie, ervaringen en argumenten uit te wisselen. Zo kan de bestuurder een afgewogen besluit nemen.

Bekijk hier de jaarplanning van de GMR voor het schooljaar 2020-2021.
Bekijk hier de jaarplanning van de GMR voor het schooljaar 2021-2022.
Bekijk hier het jaarverslag van de GMR van 2020

Waarom is de GMR belangrijk?

Zowel ouders als medewerkers hebben invloed op het beleid van SCOH. Hun inzichten en ideeën hoeven niet altijd overeen te komen met die van het bestuur. Daarom is het goed dat er overleg is tussen deze groepen. Besluiten kunnen dan zorgvuldig worden afgewogen. Tijdens de vergaderingen met de bestuurder is er ruimte om informatie, ervaringen en argumenten uit te wisselen. Zo kan de bestuurder een afgewogen besluit nemen.

Samenstelling dagelijks bestuur GMR

Voorzitter: Sjoerd Wichems - swichems@scoh.nl                            
Vice voorzitter: Jonneke Stans - jstans@ouders.scoh.nl
Secretariaat: Manon Krol - mkrol@scoh.nl


 

Documenten vergaderingen GMR

Hieronder kun je de agenda's en verslagen van de GMR vergaderingen bekijken.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over de GMR? Neem dan contact op met het secretariaat van de GMR via gmr@scoh.nl of via 06-20625899.

Algemene documenten GMR