Escamp & Wateringen

Scholen

Scholen die onder deze kieskring vallen zijn:
  • De Ark
  • De Gantel
  • De Waterlelie
  • Ds. D.J. Karresschool 
  • Kindcentrum Vroondaal
  • Leyenburg
  • Prof. mr. A. Anemaschool

Vertegenwoordigers

In de GMR is Ebru Duman vertegenwoordiger voor de ouders en Lisanne van Oorschot vertegenwoordiger voor het personeel. Hieronder stellen zij zich aan je voor.


Ebru Duman (ouder)

Mijn naam is Ebru Duman en ik ben de moeder van Sara in groep 3 van de Anemaschool. Ik zit al ruim 2 jaar in de GMR van de SCOH, en het is fijn dat ik ook dit jaar een bijdrage mag leveren als vertegenwoordiger van de regio Escamp & Wateringen.  De SCOH heeft een GMR met betrokken ouders en leerkrachten. Met elkaar gaan we ook komende tijd werken aan een goed leerklimaat voor onze kinderen. We zullen ons best doen om deze taak zo goed mogelijk te volbrengen, maar uiteraard lukt dit niet alleen. We zullen dit zo goed mogelijk doen in samenwerking met de MR-leden van alle scholen binnen de SCOH. Heeft u vragen, opmerkingen of kansen voor onze scholen? Laat het ons weten. 


Lisanne van Oorschot (personeel, Kindcentrum Vroondaal)

Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Lisanne van Oorschot en ik ben 27 jaar oud. Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als leerkracht op Kindcentrum Vroondaal en ben ik lid van de MR en GMR. 

Na mijn opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo) ben ik gaan werken als invalleerkracht. Dit heb ik gecombineerd met de master Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze master heb ik een half jaar stage gelopen bij de P&O afdeling op het stafbureau van SCOH. Door deze opleiding is mijn interesse in beleidsvraagstukken, schoolorganisaties en structuren, leiderschapsstijlen en onderwijsrecht gegroeid. Na deze master ben ik voor twee jaar naar Aruba geëmigreerd en heb ik gewerkt als onderwijskundige en leerkracht. 

Ik vind het interessant en leuk om mee te denken op bestuursniveau en hoop met mijn achtergrond een steentje bij te kunnen dragen waar mogelijk. Als lid van de personeelsgeleding vind ik de werkdruk en het lerarentekort erg belangrijk en wil ik mij graag inzetten voor deze problematiek. Ik vind het een grote eer en leuke uitdaging om vertegenwoordiger (personeelsgeleding) te zijn van de 7 scholen die deel uitmaken van de kieskring Escamp & Wateringen.