Scheveningen

Scholen

Scholen die onder deze kieskring vallen zijn:
  • Da Costaschool
  • De Meerpaal
  • De vuurtoren 
  • Oranjeschool

Vertegenwoordigers

In de GMR is Jonneke Stans vertegenwoordiger voor de ouders en Steven Tolido vertegenwoordiger voor het personeel. Hieronder stellen zich zij aan je voor.

Jonneke Stans
Ik ben Jonneke Stans en vice-voorzitter van de GMR. Ik ben ouderlid van de Da Costaschool en moeder van drie kinderen: Fenne (2012), Bram (2014) en Lara (2016). Het meewerken aan de ontwikkeling van de stichting, meedenken over het onderwijs van de toekomst en zorgen voor een gezonde financiële basis past mij. Ik ben opgegroeid in een echte onderwijsfamilie, hart voor de ontwikkeling van kinderen is mij met de paplepel ingegoten. Zelf heb ik gekozen voor een andere route, ook één waarbij de publieke zaak centraal staat. Ik ben eigenaar van een adviesbureau (45 medewerkers) in Den Haag. Wij werken voor overheden en maatschappelijke organisaties. Onderwijs is één van onze grote thema’s.

Ik zie dat er op de scholen van SCOH veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen, waar teams werken aan een veilige (leer)omgeving en met inspirerende leerkrachten. Kansen zijn er om vanuit het nieuwe strategisch plan goed en vernieuwend onderwijs aan te bieden. En de grote uitdaging voor de komende jaren is natuurlijk voldoende goede leerkrachten voor de klas (houden). Ook daar wil ik vanuit de GMR aan bijdragen. Voor de GMR neem ik een gezonde dosis ‘ouder’betrokkenheid mee en natuurlijk mijn professionele ervaring als ondernemer. Vanuit de projecten die wij doen, weet ik het nodige van onderwijsbeleid en als ondernemer heb ik veel relevante ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en HRM. Taakvelden die ook passen bij de verantwoordelijkheden die ik als vice-voorzitter op mij neem. Heb je een vraag, wil je iets aankaarten of even overleggen, neem gerust contact op.

Verkiezingen

De GMR heeft vacatures voor personeel in de kieskringen Scheveningen en Loosduinen & Segbroek. Wij zouden het prettig vinden als ondersteunend personeel aansluit bij de GMR, zo worden alle medewerkers vertegenwoordigd in de GMR. Natuurlijk sluiten we de overige medewerkers niet uit, iedereen mag zich verkiesbaar stellen! Ook als je niet in de MR zit. Als er voor een zetel slechts één kandidaat is, wordt deze kandidaat automatisch gekozen.

Meer informatie over de GMR vind je in onze videoboodschap van de vorige verkiezingen. Ook kun je mailen naar gmr@scoh.nl of bellen met Manon Krol op 06-20625899. Direct aanmelden kan via het aanmeldformulier. Ken je iemand die geschikt is voor de GMR? Ga gerust met hem/haar in gesprek!