Scheveningen

Scholen

Scholen die onder deze kieskring vallen zijn:
  • Da Costaschool
  • De Meerpaal
  • De vuurtoren 
  • Oranjeschool

Vertegenwoordigers

In de GMR is Jonneke Stans vertegenwoordiger voor de ouders en Ilse van der Lans vertegenwoordiger voor het personeel. Hieronder stellen zich zij aan je voor.

Jonneke Stans
Ik ben Jonneke Stans en vice-voorzitter van de GMR. Ik ben ouderlid van de Da Costaschool en moeder van drie kinderen: Fenne (2012), Bram (2014) en Lara (2016). Het meewerken aan de ontwikkeling van de stichting, meedenken over het onderwijs van de toekomst en zorgen voor een gezonde financiële basis past mij. Ik ben opgegroeid in een echte onderwijsfamilie, hart voor de ontwikkeling van kinderen is mij met de paplepel ingegoten. Zelf heb ik gekozen voor een andere route, ook één waarbij de publieke zaak centraal staat. Ik ben eigenaar van een adviesbureau (45 medewerkers) in Den Haag. Wij werken voor overheden en maatschappelijke organisaties. Onderwijs is één van onze grote thema’s.

Ik zie dat er op de scholen van SCOH veel aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen, waar teams werken aan een veilige (leer)omgeving en met inspirerende leerkrachten. Kansen zijn er om vanuit het nieuwe strategisch plan goed en vernieuwend onderwijs aan te bieden. En de grote uitdaging voor de komende jaren is natuurlijk voldoende goede leerkrachten voor de klas (houden). Ook daar wil ik vanuit de GMR aan bijdragen. Voor de GMR neem ik een gezonde dosis ‘ouder’betrokkenheid mee en natuurlijk mijn professionele ervaring als ondernemer. Vanuit de projecten die wij doen, weet ik het nodige van onderwijsbeleid en als ondernemer heb ik veel relevante ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en HRM. Taakvelden die ook passen bij de verantwoordelijkheden die ik als vice-voorzitter op mij neem. Heb je een vraag, wil je iets aankaarten of even overleggen, neem gerust contact op.

Ilse van der Lans Ilse van der Lans
Ik ben Ilse van der Lans, 34 jaar en vanaf dit schooljaar (2020-2021) vertegenwoordig ik de personeelsgeleiding van kieskring Scheveningen in de GMR. Hierbij stel ik mij graag voor:  
Na de middelbare school volgde ik eerst de studie European Studies. Tijdens een stage op Aruba ontmoette ik verschillende pabo-stagiaires en werd een vlammetje in mij aangewakkerd; een jaar na mijn afstuderen besloot ik om toch voor het onderwijs te kiezen en startte ik met de verkorte deeltijdopleiding om leraar basisonderwijs te worden. Vervolgens heb ik vijf jaar voor de klas gestaan, een master Pedagogiek gevolgd en drie jaar in beleidsfuncties in het onderwijs gewerkt. Sinds deze zomer ben ik weer terug in de dynamische omgeving van een school en ben ik blij dat ik deel mag uitmaken van het inspirerende team op basisschool De Meerpaal in Duindorp. Samen met mijn lidmaatschap voor de GMR heb ik een mooie combinatie gevonden waarin ik mijn kennis en ervaring van de afgelopen jaren kan toepassen met als doel om het onderwijs voor iedereen (zowel leerlingen, ouders als personeel) nog beter en aantrekkelijker te maken.